Nytt Sintef-prosjekt vil stoppe plast før den når havet

Vil bruke ikke-gjenvinnbar plast som lokal energikilde.

Nytt Sintef-prosjekt vil stoppe plast før den når havet
Blandet industrielt plastavfall i Gujarat i India. Foto: Kåre Helge Karstensen/Sintef

De største bidragene til forsøplingen skyldes avrenning fra industriområder og avfallsfyllinger til de store elvene, særlig i Asia. Hvis avfallsbehandlingen i disse områdene forbedres, spesielt i lavinntektsland og fremvoksende økonomier, kan fremtidig tilsig reduseres betydelig, heter det i en pressemelding fra Sintef. 

Gjennom forskningsprosjektet Ocean plastic turned into an opportunity in circular economy (OPTOCE), som finansieres av det norske bistandsprogrammet mot marin forsøpling, tar de sikte på å samle opp plast fra asiatiske elver før den når havet, for deretter å utnytte den som energikilde for lokal industri. 

- Den beste strategien er å forsøke å forhindre at plast og avfall bringes ut i havet i første omgang, sier sjefforsker Kåre Helge Karstensen i Sintef.

Prosjektet vil gå over tre år og har en kostnadsramme på 46 millioner kroner.

Plastsamler samlet ikke plast

Sintef viser til den nederlanske gründeren Boyan Slats 600 meter lange plastoppsamlingssystem, Ocean Cleanup, som før jul i fjor returnerte til San Fransisco uten å ha samlet noe særlig plast

Problemet for plastbarrieren var at den bevegde seg for sakte, slik at plasten flyttet seg raskere enn oppsamleren. 

Siden systemet returnerte har selskapet konsentrert seg om forskning på havplast, og i den siste oppdateringen om prosjektet legger de i større grad vekt på forebyggende tiltak mot plastforsøpling.

De norske forskernes mål er å ta ut plasten fra elvene før den ender i den store plastflekken i Stillehavet.

Lite gjennvinnbar plast

Sintef viser til at avfallshåndtering og sirkulær økonomi ble møtt med skepsis i flere asiatiske land da muligheten ble lansert i 2005, men at ressursoptimalisering og sirkulær økonomi nå er blitt en hovedstrategi for kinesisk avfallshåndtering. 

I en epost skriver Karstensen at plasten først og fremst skal samles opp fra damanlegg i nærheten av industriområder i Asia. Plasten som samles opp derfra er i liten grad gjenvinnbar.

I stedet for å dumpe plasten på søppelfyllingen, vil de bruke den som erstatning for kull og olje i energiintensiv industri som sementindustrien. Karstensen trekker fram Norcem i Brevik som eksempel. Der produseres det sement ved bruk av alternativt råstoff i dag, en metode som ikke er vanlig i Asia.

- Her er det vanlig med dumping. Dette skal vi forsøke å endre på, skriver Karstensen.

Stor miljøutfordring

Landene som hittil er involvert i prosjektet er Kina, India, Thailand, Vietnam og Myanmar, men hvem som endelig kommer til å delta avhenger av hvilke land som er villige til å bidra med egne ressurser. 

– Norge har tatt en global lederrolle i kampen for rene og sunne hav. Marin forsøpling er en av vår tids største miljøutfordringer, og det er helt avgjørende at vi klarer å redusere tilførselen av plast og annet avfall i havet. Regjeringen har opprettet et eget bistandsprogram mot marin forsøpling, og vi er svært glade for å kunne støtte Sintefs nye prosjekt. Sintef har lang erfaring på området, og har den forskningsfaglige og tekniske kompetansen som skal til for å skape nye løsninger, sier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein i pressemeldingen.