ARKIVNYHETER

Nytt oppdrag til Oslo Vei

Brua skal gå til venstre for gangvegen. Hvis det ikke kommer en uventet klage, blir den bygd av Oslo Vei.
Brua skal gå til venstre for gangvegen. Hvis det ikke kommer en uventet klage, blir den bygd av Oslo Vei. Bilde: Anders Haakonsen

Begge jobbene gjelder kommunale veger. Den første består i å oppgradere Hegdehaugsveien og Bogstadveien for 122 millioner. Forutsetningen for at den neste kontrakten kan underskrives er at ingen klager på vedtaket om å gi oppdraget til Oslo Vei før 1. mars. Foreløbig er det ingenting som tyder på at det vil skje.

Gangbrua inngår i en turveg som er flittig benyttet, og som kommer til å få stadig større trafikk etter hvert som utbyggingen i området fortsetter. Brua får 9 spenn. Hovedspennet over Grenseveien blir 25 meter langt. De fleste av de andre blir 17,5 meter lange. Bredden blir 6 meter.90 meter bekkeleie

I tillegg til brubyggingen omfatter oppdraget anlegg av ca. 100 meter gang/sykkelveg ved hver ende av brua. Ytterligere 220 meter skal justeres. Det skal også etableres et 8 mål stort parkområde og et 90 meter langt åpent bekkeleie for en bekk som ligger i rør i dag.

Brua kommer til å gå parallelt med en lysregulert fotgjengerovergang. Denne vil ikke bli fjernet når brua er ferdig. Det er to årsaker til det. For å redusere byggekostnadene og inngrepene i terrenget på vestsiden av brua får brua en maksimal stigning på 1:15. For noen er selv dette for bratt. Disse vil kunne krysse Grenseveien i plan også i framtida. Dessuten vil noen av dem som skal krysse vegen få en ikke ubetydelig omveg hvis de skal bruke brua. Erfaringen viser at ikke alle er villige til å ta omveger. Hensynet til sikkerheten tilsier derfor at fotgjengerovergangen blir beholdt.Krevende fundamentering

Byggeleder Erik Engstrøm i Oslo kommune regner med byggestart like over påske. Brua skal være gangbar innen 27. juni 2013. Innen 1. oktober samme år skal også arbeidet med parken være avsluttet.

Krevende fundamentering er en årsak til den romslige byggetiden. Fundamentene for pilarene skal stå like ved gamle oljefylte høyspentkabler.

Prosjekteringen er utført av Norconsult og Bjørbekk & Lindheim. Oslo kommune betaler ikke hele regningen, utbyggerne på Ensjø bidrar også. I årene framover blir det en omfattende boligbygging i dette området. I følge tidligere prognoser blir ikke bydelen ferdig utbygd før i 2025.

Les mer om: