ENERGI

Nytt kraftbidrag

Sage Kraftverk er typisk for mye av kraftutbyggingen som foregår her i landet. Et nytt kraftverk erstatter et gammelt. Det gamle verket fra 1939 hadde kraftstasjon i dagen og en rørgate med smisveisede rør.

Everksjef Svein Halveg i Luster Energiverk AS forteller at selskapet fikk pålegg om å skifte ut rørgaten. Energiverket eier det nye kraftverket sammen med Luster kommune. Veidekke har hatt utbyggingen som en totalentreprise.

Tredoblet produksjon

Det nye verket ligger inne i fjellet og har fått en såkalt Raisdill-sjakt som er 250 meter lang og har et tverrsnitt på 1,2 meter.

I alt er det sprengt ut rundt 3000 kubikkmeter fjell. Fallhøyden er 335 meter, og vannet kommer fra et 35 kvadratkilometer stort nedbørsfelt. Sammen med fjellarbeidene er den gamle inntaksdammen hevet 1,5 meter samt at det er bygd 900 meter vei på fjellet.

Det nye verket får en årsproduksjon på rundt 36 GWh, mens det gamle verket produserte 11 til 12 GWh. Dessuten får den nye stasjonen mer ut av vannet.

– Vi skulle gjerne hatt en bedre profil på kraften som produseres, da det på grunn av lite magasinkapasitet produseres mest sommerkraft, forteller styrformann i Sage Kraftverk, Ernst Veum.

Kraftordfører

Veum er også ordfører i Luster og har tidligere vært ansatt som ingeniør i Fortun Kraftverk, der han også har tilbrakt 12 år på «brettet», som er selve kontrollpulten. Kunnskapene om kraftverkdrift er ingen ulempe for ordføreren i en av de store kraftkommunene her i landet.

Leveringskontrakten, som er inngått for ti år fremover, gir ikke så veldig god avkasting på de 60 millioner kroner som er investert i verket uten overskridelser. Det skyldes at krontrakten ble inngått på en tid med lave priser, og at verket leverer mest strøm om sommeren.

– Heldigvis tror vi det ser lysere ut etter de ti første årene, sier Veum.

Femstrålet turbin

I stasjonshallen er det installert en vertikal synkrongenerator på 8,6 MW som drives av en femstrålet turbin. Den er produsert av det franske firmaet Esac Energie, som samarbeider med den mer kjente produsenten Voith Siemens.

Da Teknisk Ukeblad besøkte verket, pågikk testing. Innleid prøveleder Henry Hennum kunne fortelle at testingen gikk meget bra med lave temperaturer i lagrene og lite vibrasjoner i generatoren.

Kraftverket ligger i Dalsdalen i Luster, et verneverdig og sårbart kulturlandskap. I forbindelse med fritak for konsesjonsplikten, krevde NVE at det skulle lages landskapsplan for området rundt Sage kraftverk.

Les mer om: