NYHETER_BYGG

Nytt hus med gamle materialer

Veslemøy NestvoldVeslemøy NestvoldVeslemøy NestvoldVeslemøy Nestvold
25. sep. 2002 - 07:45

Trondheim: På Tiller utenfor trønderhovedstaden setter kommunen opp to like firemannsboliger for utleie. Den ene bygges på tradisjonelt vis, mens den andre bygges av gjenbruksmaterialer.

I løpet av et halvt år skal husene være klare til innflytting. Prisen er anslått til 11 millioner kroner for begge husene.

Ekstrautgifter knyttet til gjenbruk, utviklingsarbeid og dokumentasjon er ikke belastet selve byggeprosjektet.

Egen gjenbrukssentral

Gjenbrukshuset er et spennende forsøk i byggesammenheng. Det byøkologiske prosjektet gjennomføres i regi av Trondheim kommune og finansieres av Husbanken sammen med kommunen. Interregmidler støtter også utviklingsprosjektet.

Stavne Gård er et kommunalt foretak som tilbyr arbeidspraksis, kurs og helhetlig oppfølging til vanskeligstilte. De leverer brukte byggematerialer til prosjektet fra en egen gjenbrukssentral og har bygd opp et apparat for transport, bearbeiding, mellomlagring og salg av brukte byggevarer.

Som en del av arbeidstreningen drives også miljøvennlig riving i samarbeid med lokale entreprenører. Alle materialene kommer fra riveprosjekt i trondheimsområdet og sorteres og klargjøres på Stavne Gård.

Materialkvaliteten testes ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. Det er sivilarkitekt Tore Wiger ved HSØ Arkitekter i Trondheim som har tegnet de to firemannsboligene. Entreprenør er Trebetong AS, som har totalentreprise på begge husene.

Omfattende materialtesting

Kvalitetssikring av materialene er en viktig del av arbeidet. Gammelt trevirke testes i henhold til krav i Norsk Standard. Alle trematerialer skal ha minst samme kvalitet som nyleveranser fra trelasthandel.

Teglstein testes ved fryseprøving. Vinduene, som kommer fra boligblokker som rives for å gi plass til det nye sykehuset på Øya, kvalitetstestes med hensyn til lyd- og varmegjennomgang.

Utallige spiker er fjernet fra gammelt trevirke og mange hundre takteglstein er renset med høytrykkspyler. Teglstein renses på strekkmetallbord og dører rengjøres og renoveres. Gamle kjøkkeninnredninger restaureres på Stavne Gårds eget snekkerverksted.

- For våre medarbeidere betyr dette et meningsfylt og spennende arbeid, sier arbeidsleder Kenneth Urdshals ved Stavne Gård. Urdshals tror neppe de blir arbeidsledige etter dette prosjektet.

- Når vi ser på de høy deponiavgiftene tror jeg dette vil tvinge entreprenørene til å sortere mer. Stiger avgiftene ytterligere vil gjenbruk av gamle materialer vil skje automatisk. Gjenbruk er ikke lønnsomt dersom man tar med klargjøring og rensing, understreker Urdshals.

Det jobber 10 personer med gjenvinning av materialer på Stavne Gård. De fleste vil få faste jobber hos entprenører og byggmestre eller ta fagbrev innen byggfagene.

Fleksibel prosjektering

Prosjekteringen av gjenbrukshuset har vært en fleksibel prosess. Arkitekten har deltatt i utvelgelsen av materialer, kvalitetsvurderinger og rådgiving for bearbeiding av materialer.

Husets fasade ble blant annet bestemt av hvilke gjenbruksvinduer som var tilgjengelige ved oppstart og hvilke materialer som ble funnet underveis. Pulttak ble valgt for å unngå takstoler. Forskriftene til Plan og bygningsloven gir føringer for gjenvinning og ombruk.