Nytt gjenvinningsselskap

I dette selskapet eier Veidekke Gjenvinning 60 prosent av aksjene og Nord-Jarlsberg Avfallsselskap resten. Omsetningen for det nye selskapet vil på årsbasis utgjøre 25–30 millioner kroner. Selskapets hovedsatsing vil være gjenvinning av blandet næringsavfall og jordrensing.

Nord-Jarlsberg Avfallsselskap vil fortsatt eie anlegget på Nordre Foss i Holmestrand. Det nye selskapet, Veidekke Gjenvinning Vestfold, vil videreføre de tjenester Nord-Jarlsberg Avfallsselskap utfører i dag, bl.a. gjennom sin gjenvinningsstasjon for avfall fra husholdninger i Horten og Holmestrand, og i form av deponidrift og behandling av slam.

Veidekke Gjenvinning Vestfold overtar driften av anlegget, alt løsøre, gjeldende avtaler samt alle ansatte, og påtar seg også fullt kontrollansvar i forhold til gjeldende konsesjoner. Leieavtalen for anlegget gjelder i 10 år med opsjon på ytterligere 10 år.

Det nye selskapet vil ta imot næringsavfall fra hele Vestfold. I den forbindelse vil det bli bygd et gjenvinningsanlegg slik at all sortering av næringsavfall vil skje innendørs. Veidekke Gjenvinning Vestfold vil også ha et anlegg for rensing av jord.