Nytt gjenvinningsselskap

I dette selskapet eier Veidekke Gjenvinning 60 prosent av aksjene og Nord-Jarlsberg Avfallsselskap resten. Omsetningen for det nye selskapet vil på årsbasis utgjøre 25–30 millioner kroner. Selskapets hovedsatsing vil være gjenvinning av blandet næringsavfall og jordrensing.

Nord-Jarlsberg Avfallsselskap vil fortsatt eie anlegget på Nordre Foss i Holmestrand. Det nye selskapet, Veidekke Gjenvinning Vestfold, vil videreføre de tjenester Nord-Jarlsberg Avfallsselskap utfører i dag, bl.a. gjennom sin gjenvinningsstasjon for avfall fra husholdninger i Horten og Holmestrand, og i form av deponidrift og behandling av slam.

Veidekke Gjenvinning Vestfold overtar driften av anlegget, alt løsøre, gjeldende avtaler samt alle ansatte, og påtar seg også fullt kontrollansvar i forhold til gjeldende konsesjoner. Leieavtalen for anlegget gjelder i 10 år med opsjon på ytterligere 10 år.

Det nye selskapet vil ta imot næringsavfall fra hele Vestfold. I den forbindelse vil det bli bygd et gjenvinningsanlegg slik at all sortering av næringsavfall vil skje innendørs. Veidekke Gjenvinning Vestfold vil også ha et anlegg for rensing av jord.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå