SAMFERDSEL

Nytt for yachten

Tidligere måtte båteiere mate inn sin posisjon manuelt, mens de nå kan få automatisk posisjonering over GSM-nettet. Via en PC med Internett-tilslutning kan også folk på land følge med på hvor lystbåten befinner seg. Tjenesten er lansert av Telia, mobilePosition og Ericsson.

– Dette er et eksempel på hvordan ny teknikk gjør det mulig å skape nisjetjenester for spesielle kundegrupper, sier Johan Othelius, viseadminsitrerende direktør i mobilePosition en pressemelding fra de tre selskapene.

Les mer om: