Nytt fengsel i Sarpsborg

Anbefalingen skjer ut fra plassering i forhold til politi, domstoler ol, arbeidskrafttilgang, samordning av areal- og transportplanlegging, tilpasning til naboer og topografi og eventuelle fornminnefunn på den alternative tomten på Torpum.

Anbefalingen skal nå ut på offentlig høring blant lokale parter og myndigheter. Høringsfrist er 16. november og deretter vil Justisdepartementet fatte endelig beslutning rundt årsskiftet.

Les mer om: