Nytt faststoff-batteri kan lades og lades ut 10.000 ganger

Ved å dele elektrolytten i tre lag med forskjellige materialer, har forskere fra Harvard University løst et av de største problemene med holdbarheten til faststoff-batterier.

Nytt faststoff-batteri kan lades og lades ut 10.000 ganger
Illustrasjon: Lisa Burrows/Harvard SEAS

Faststoff-batterier er det hotteste til å erstatte litium-ion-batterier. Her er den flytende polymere elektrolytten, som skiller anoden og katoden, erstattet med en tynnere versjon laget av et fast materiale. Dette betyr at batteriene kan gjøres mye mer kompakte, og dermed kan energiinnholdet økes, både når det gjelder vekt og volum.