NYHETER_BYGG

Nytt fagfelt

28. juni 2001 - 17:52

Utviklingen innenfor dette fagfeltet, både i mengde produkter, løsninger og dokumentasjon, er i stadig utvikling. Fagfeltet benyttes i varierende grad rundt om i verden, avhengig av en rekke faktorer.

I flere industriland i Europa, Amerika og Asia er geosyntetiske løsninger fullt ut akseptert og tatt i bruk av byggherrer, konsulenter og entreprenører, i andre land er det et godt stykke frem. I de fleste land der slike løsninger er akseptert, er krav til dokumentasjon og dimensjonering satt i system, med krav om relevant dokumentasjon på alle faktorer som benyttes i dimensjoneringene. Slik bør det være overfor ingeniører, for å oppnå tilstrekkelig tillit til nye løsninger.

I Norge er det nye fagfeltet på et middels nivå. Enkelte typer konstruksjoner og produkter benyttes en god del, mens andre mulige løsninger benyttes sjelden eller aldri. Fiberduk benyttes mye og i de fleste prosjekter, men da begrenset til bruksklassene 2, 3 eller 4. Vi bruker dessverre i liten grad mangfoldet som er på markedet med ulike funksjoner og egenskaper.

Høy sikkerhet

De fleste geosyntetiske løsninger, som brolandkar, støttemurer, voller, bratte skråninger og fyllinger, dimensjoneres faktisk normalt med høyere sikkerhet enn tradisjonelle konstruksjoner, på grunn av at en sjelden utnytter samvirket mellom jordarmering og masser i tilstrekkelig grad. Dimensjonering av geosyntetiske løsninger følger og benytter metoder og krav i helt tradisjonell geoteknikk og veiteknikk.

Det eneste nye i disse løsningene er geosyntetene. Derfor er det av avgjørende betydning for løsningenes kvalitet og troverdighet at vi stiller strenge krav til relevant dokumentasjon på alle parametre og funksjoner som benyttes i enhver dimensjonering. Først da kan en etter hvert også utvikle dimensjoneringsmetodene, og gjennom det utnytte potensialene i løsningene optimalt.

Gunstige

Geosyntetiske løsninger er i svært mange sammenhenger gunstige både teknisk og økonomisk. Dette gjelder blant annet for ulike jordarmerte konstruksjoner, veier og plasser bygget på bløt undergrunn og ulike sikringsjobber (sjøbunn, forurensing, erosjon etc). Kostnadsgevinstene består ofte i raskere byggetid, lavere byggekostnader og krav til mindre vedlikehold.

Jeg håper at både konsulentene og entreprenørene i større grad enn i dag ser mulighetene i å tilby alternative geosyntetiske løsninger når de skal prise et anbud basert på tradisjonell løsninger. Vi har sett en rekke tilfeller der tilbudsgiver har blitt tildelt jobben på slike alternative geosyntetiske løsninger til lavere kostnad enn den beskrevne, selv om andre har vært gunstigst på den beskrevne løsning. Men da må vi ha strengere krav til dokumentasjon, kontroll av leveringer og godkjennelse av produkter og løsninger, slik at fagmiljøene og konsulentene får tillit til fagfeltet. Grip derfor sjansen til å tilby en gunstigere løsning med høyere gevinst, både for deg og byggherren.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.