NYHETER_BYGG

Nytt blod og gammel kunnskap

Leif Haaland
16. okt. 2002 - 12:37

Vann- og avløpsbransjen frykter at den lave rekrutteringen til yrket kan skape alvorlige problemer på sikt .

- Om 10-15 år vil svært mange av dagens fagfolk i VA-bransjen være pensjonister. Derfor er nyrekruttering noe å bryne seg på for bransjen, sier Erik Bøhleng i Norsk VA-verkforening (Norvar).

Kvinnene er med

Tidlig i september inviterte Norvar yngre VA-mennesker til fellesmøte i Asker. 89 entusiaster møtte frem. Dette tydet ikke akkurat på tørke i bransjen. Bøhleng så dessuten lysere på situasjonen da 40 prosent av de fremmøtte var kvinner. En grunn til sterk oppslutning om nettverksbyggingsmøtet, var kanskje også at unge mennesker ikke er de første som sendes på kurs. Denne gangen var de målgruppen.

- Norvar startet en nettverksgruppe på møtet. Gruppen skal i første rekke knytte kontakter og bygge nettverk via to årlige, landsdekkende seminarer. Nettverkene skal lette erfaringsutvekslingen mellom grupper innen samme fag- eller arbeidsområde. Dette kan bli et utrolig viktig tiltak, mener Bøhleng. Morgendagens aktører innen VA-bransjen får dermed mulighet til å trekke på kunnskapen hos dem som i dag sitter inne med uvanlig mye ekspertise - før de drar ut i pensjon.

Foruten et nødvendig sosialt samvær med selvutvikling og kommunikasjon, skal seminarene vektlegge generelle VA-faglige tema. Ekskursjoner skal ivareta den praktiske vinklingen. Navnet på gruppen blir bestemt på neste møte våren 2003, etter en intern konkurranse på forhånd. Noe spenstig vil det i alle fall bli, mener Bøhleng.

Må verve

Norvar frykter i dag at det i fremtiden blir mangel på både sivilingeniører, ingeniører, driftspersonell på avløpsrenseanlegg, ledningsnett, og vannbehandlingsanlegg. Tendensen er omtrent lik for alle disse kategoriene.

- Det er viktig å informere unge før de velger yrke at VA-bransjen er full av utfordringer, sier Bøhleng og peker på de store verdiene som er lagt ned i vann- og avløpsnettet, i avløpsrensestasjoner og vannrenseanlegg.

- Statistikken viser at i nittiårene var det rundt 15 sivilingeniører som hadde VA som hovedoppgave ved Institutt for tekniske fag ved Norges Landbrukshøgskole på Ås. I 2000 var det 12 og i 2001 bare 7.

Direktør Svein Erik Moen i Norvar og professor Oddvar Lindholm, Norges Landbrukshøgskole, har sett på fremtidig rekrutteringsbehov til VA-sektoren.

Med bakgrunn i statistikken fra NTNU, Rif, Kommunenes sentralforbund og andre kilder, antar de at det er rundt 800 sivilingeniører og 1110 ingeniører i Norge innen VA-faget.

For å ha stabile forhold i 2020 må det årlig utdannes 35 sivilingeniører og 50 ingeniører innen VA. Som dagens situasjon er, kan antall driftsoperatører, sivilingeniører og ingeniører halveres innen 2020. Slår dette til, vil det få store konsekvenser for vannforsyningen og avløpsforholdene i Norge.