PRODUKTNYHETER

Nytt agentur

Aerzener ble grunnlagt i 1864 og er en pioner innenfor produksjon av blåsemaskiner og skruekompressorer for luft og prosessgass. Fabrikken, produserer over 8000 blåsemaskiner, ca. 1000 gassmålere og mer enn 4500 skruekompressorer per år. Ingen lager flere skruekompressorer for prosessgass. Deres blåsemaskiner benyttes ved pneumatisk transport, fluidisering, lufting og transport av luft og prosessgass, og arbeider i området fra 800 mbar differansetrykk for vakuum og opp til 2000 mbar overtrykk. Maksimalt sluttrykk er 25 barg. Skruekompressorene har trykkområder opp til 45 barg. De fleste maskintypene er oljefrie, men det er også volumregulerte oljeinnsprøytede maskiner for hydrokarbongass i drift i Norge.

Bran & Luebbe AS er et datterselskap av gruppen med samme navn. Produktene her er utstyr for dosering og blanding av væsker og pulver. Tomal AB i Sverige, en ledende leverandør av oppløsningsanlegg for blant annet polymer, kalk og bentonitt, er et annet familiemedlem.

Les mer om: