Nytt æresmedlem

Tor Valeur har i mange år vært svært aktiv i NIF. Han har utdanning fra University of Strathclyde, elektro, 1954, og har vært medlem av NIF fra samme år. Han har hovedsakelig hatt sitt virke i Bergen Lysverker. De siste årene har han ledet desisjonskomiteen som kontinuerlig vurderer NIF hovedstyres arbeid på vegne av NIFs øverste organ, representantskapsmøte. Valeur ble gjenvalgt som leder desisjonskomiteen. (ajs)