ARBEIDSLIV

Nytt æresmedlem

Tor Valeur har i mange år vært svært aktiv i NIF. Han har utdanning fra University of Strathclyde, elektro, 1954, og har vært medlem av NIF fra samme år. Han har hovedsakelig hatt sitt virke i Bergen Lysverker. De siste årene har han ledet desisjonskomiteen som kontinuerlig vurderer NIF hovedstyres arbeid på vegne av NIFs øverste organ, representantskapsmøte. Valeur ble gjenvalgt som leder desisjonskomiteen. (ajs)

Les mer om: