ARBEIDSLIV

Nyskapingspris til Datakortet

Datakortet fikk prisen fordi de har et produkt med viktig funksjon og stor nytteverdi og med store markedsmuligheter, heter det blant annet i juryuttalelsen.

Datakortet er tilknyttet ca. 400 testsentre i hele landet. Bedriften har nå også gått inn på det russiske markedet, der de i år har startet et testsenter i Moskva. De har nylig stiftet Norsk Test AS, et selskap innen utvikling, administrasjon og vedlikehold av automatiserte testsystemer. Bedriften viser at det gjennom bruk av IKT er mulig å etablere arbeidsplasser uavhengig av geografien i forhold tit hovedmarkedet. (kas)

Les mer om: