BEDRIFTSHJELPEREN

Nyskapings-skolen VI: Team og lagbygging

I suksessfulle team gjør ikke team-medlemmene det samme på samme tid, men riktig ting på rett tidspunkt.

Men husk, du trenger ikke å bli "bestevenner" med alle på laget, dere må kunne fungere profesjonelt sammen.

Gründere innser ofte ikke sine begrensninger Teamet er ekstra viktig i oppstartsbedrifter da det er få medarbeidere til å dekke over/rette opp dårlig arbeid. Bedriften er også meget sårbar, for lønnskostnader er sannsynligvis den største utgiften.

Dessuten er det meget krevende å si opp folk. Feilansettelser kan være uheldig og resurskrevende. Ideelt sett bør hver enkelt gjøre det en er best til , men i starten må gründere av og til gjøre mer da det er billigere å lære ting selv enn å kjøpe kompetansen eksternt.

Her er det for øvrig lett å gå i en felle. De fleste gründere innser ofte ikke sine egne begrensninger.

Dette er en av de viktigste egenskapene en gründer kan ha, nemlig selvinnsikt.

Det du også bør merke deg, er at selv om du er klar over egne begrensninger, er det ikke sikkert at du har "bestiller"-kompetanse.

Med dette mener vi kompetanse til å skaffe tilveie de riktige personene med de nødvendige kvalifikasjoner.

Dette er to momenter du bør ta hensyn til i en oppstartsfase:

Vinnerteamet Det er verd å merke seg følgende; bygging av vinnerteamet krever mer enn bare å ansette en mengde dyktige folk, en må ha folk som kan jobbe sammen og som er innforstått med punktene nevnt under.

Husk at alle vil være en del av "the winning team", at bedriften går fremover og at de er en integrert del av teamet. Det er også viktig å opplyse om risikoen for å mislykkes og at bedriftens suksess avhenger av hver enkelt ansatt.

Teambygging må være :

- En kontinuerlig prosess

- Å utvikle en klar og unik identitet

- En forståelse og oppfattelse av potensialet i teamet som en enhet

- Felles enighet om det unike bidraget og kompetansen i hvert enkelt medlem

- Å oppdage de riktige roller for de riktige personene

- Å identifisere det som hindrer teamet fra å nå sine mål

- Å imøtekomme hindringene og fjerne hindringene for gjøre det mulig nå målene

- Resultat orientert

For å få på plass de rette personene og bygge "the winning team", må en "selge inn" ideen for personer en ønsker å inkludere i teamet. Det er av stor betydning at følgende punkter er forankret i hver enkelt teammedlem:

- Din visjon for fremtiden

- Din strategi for å komme dit

- Hvorfor dette er den beste strategien

- Alle mål som indikerer at teamet vinner

- At personene i teamet er de rette, og at disse utfyller hverandre;altså at teamet er "komplett"

- At felles suksess avhegner av at alle fungerer optimalt

Punktene over er de samme en må selge inn for en investor når det gjelder teamet,. De vil legge veldig vekt på at teamet er komplett, eventuelt at en er klar over mangler og hvilken strategi en har for å kompensere for dette.

Hva kan kreves av teamet?

Teammedlemmer i en oppstartsbedrift må være villig til å ta risiko, ha fremdrift, initiativ, like hektisk hverdag og være villig til å ha meget varierte arbeidsoppgaver.

Belønning er realisering av egne ideer, stor innvirkning på ens egen hverdag, og stor grad av læring og mulighet for fremtidig økonomisk gevinst dersom teamet lykkes med prosjektet.

Hvem er teamet

Teamet består ikke bare av faste ansatte, men kan også være styre, partnere, innleide ressurser og andre støttespillere. Det som er viktig er at en har tilgang på kompetanse og at denne kompetansen har et "commitment" til prosjektet/bedriften for å sikre videre framdrift.

Hvorfor ser investorene på teamet?

Venturekapitalister og uformelle investorer er ofte villige til å investere mer i et godt gründerteam med en god ide, enn i prosjekter med stort potensiale og et team som ikke innehar de nødvendige forutsetningene for å kunne lykkes med prosjektet.

Dette er også erfaringene fra Nyskapingsprogrammene i Trondheim som har vært nevnt i tidligere artikler. En erfaring herfra er at panelistene (de som evaluerer forretningsideene) er svært opptatt av teamet bak ideen.

Teamet må virke troverdig og kompetent nok til å sikre videre framdrift i prosjektet. Og hvis (som regel... teamet mangler nødvendig kompetanse på enkelte fagfelt, så må det foreligge en troverdig og gjennomtenkt strategi for hvordan teamet skal kompletteres med den nødvendige kompetansen (gjennom daglig drift, styret, samarbeidspartnere etc.)

Grunnen til at investorer i så stor grad vektlegger teamets kompetanse går mye på troverdighet, minimering av risiko, samt at det er disse som skal realisere ideen.

Ingen ideer realiseres uten mennesker som driver dem frem.

Det er i så måte viktig med personer i teamet som har erfaring og gjerne har mislyktes tidligere. Satt litt på spissen :En lærer ikke av det som går bra, kun det som går galt.

Nyskapingsprogrammet - en praktisk teamarena

Nyskapingsprogrammet som arrangeres i regi av Gruppen for entreprenørskap og innovasjon ( GREI), er et godt eksempel på praktisk teamarbeid.

Her er et av målene å bygge opp tverrfaglige team bestående av studenter med svært forskjellig utdanningsbakgrunn. Ulik kompetanse og interesser slår positivt ut i den kreative prosessen med å gjennomgå de markedsmessige, tekniske, økonomiske og forretningsmessige aspektene ved et prosjekt.

En utvalgt veileder (fadder) har det overordnede ansvaret for gruppeprosessen slik at alle de nødvendige problemstillingene blir grundig diskutert innad i teamet.

Teamarbeidet er svært resultatorientert, med avholdelse av møter to ganger daglig, der èn i fra teamet hver morgen skal fremlegge en agenda for dagens arbeid.

Hver ettermiddag skal teamets leder (idehaver) presentere dagens resultater. Dette sikrer god framdrift i prosjektet, samt at det gir teamene muligheten til å få synspunkter på markedsundersøkelsene og de valgte strategiene.

Sammendrag

Oppsummert kan vi si at teammedlemmene må utfylle hverandre. Manglende kompetanse må kompenseres gjennom å knytte til seg de nødvendige ressursene. En viktig egenskap ved teambygging er selvinnsikt og evne til å se egne begrensninger, og gjennom realsjoner utnytte andres egenskaper.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.