NATURVITENSKAP

Nyoppusset ESA-portal

Romfartsorgansisasjonen tilbyr bakgrunnsartikler om temaene Livet i rommet, Utvidede grenser, Bedre dagligliv, Miljøvern og Fordeler for Europa. I tillegg vil nettportalen inneholde ukentlige foto-reportasjer, kalender med romfarts-relevante temaer, høyoppløselige bilder og videoklipp. Emner fra de gamle web-sidene presenteres i ny layout. Foreløpig er tekstene på engelsk.

Hovedmålgruppen for ESAs portal er det vanlige publikum og pressefolk.

Les mer om: