OLJE OG GASS

Nye studier for Ekofisk

Ekofisk ekofiskfeltet  2/4
Ekofisk ekofiskfeltet 2/4 Bilde: ConocoPhillips
Anders J. Steensen
1. okt. 2008 - 16:31

Kontraktene omfatter ingeniørtjenester for konstruksjon og bygging av tre plattformer inklusive understell pluss bruer imellom plattformene.

Kontraktene er såkalt FEED-kontrakt (Front End Engineering) og designkontrakt.

Opsjoner

Kontraktene inneholder opsjoner for ytterligere arbeid med plattformene etter at nåværende kontrakter er avsluttet i fjerde kvartal 2009.

Aker Solutions skal se på to plattformer 2/7 S og 2/7 N begge på Eldfisk. Inklusive en vurdering av hva som må modifiseres på eksisterende plattformer på Eldfisk har kontrakten en verdi på rundt 120 millioner kroner.

Langt liv

Mustang skal arbeide med Ekofisk 2/4 Z plattformen.

Alle oppdragene er et ledd i videreutviklingen av Ekofisk for å kunne produsere olje frem til 2050. Målet er da å ha fått en utvinningsgrad på 55 prosent.