NYE PROBLEMER: Oskarshamn 3-reaktoren har fått nok en uventet stopp, og ventes ikke tilbake i produksjon før kommende lørdag. (Bilde: Mona Sprenger)

Nye problemer på Oskarshamn 3

  • Kraft

Det har vært mye problemer og forsinkelser ved de svenske kjernekraftverkene tidligere i vinter.

Les mer om det her: Derfor stoppet atomkraften

Kjernekraftproblemer kan sende prisene til himmels

Nå avgjøres vinterens strømpris

Nettoimport

Klokka 14 i dag skrev imidlertid NVE i sin ukentlige rapport om kraftmarkedet at situasjonen hadde bedret seg og at kjernekraftproduksjonen i Sverige var oppe i 96 prosent.

Denne produksjonsøkningen har bidratt til økt nettoimport til Norge, påpekte NVE.

Les mer:

Nye problemer

Men ingenting varer evig. Klokka 14.29 meldte Oskarshamnverket 3 (1.400 MW) om problemer med trykkfall i reaktorinnslutningen og at reaktoren ble stengt ned. En time senere kom meldingen om at årsaken til feilen i skal undersøkes, og at reaktoren ikke ventes tilbake før kommende lørdag.

Markedsmeldingene om endring i tilgjengelighet av produksjonskapasitet må nå angis med hvor stor grad av usikkerhet det er for at den angitte tidsplanen skal holde.

Meldingen angis en usikkerhetsmargin på 24 timer.