ENERGI

Nye konsesjonsregler for vindkraft kan komme før jul

Mer vindkraft må til for å løse energikrisen, mener olje- og energiminister Terje Aasland.

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) lover nye regler for vindkraft i Norge.
Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) lover nye regler for vindkraft i Norge. Lise Åserud
Dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg. Abonnere for å få full tilgang til alt innhold.

Til tross for kraftkrisen er det ikke gitt tillatelse til et eneste nytt vindkraftverk her til lands siden 2019. Ett eneste kraftverk er bygd i år. Det er Dønnsfjord krafverk i Finnmark, med fem turbiner.

Men nå lover olje- og energiminister Terje Aasland fortgang:

– Vi ønsker å bidra til mer fornybar energi. Uavhengig av situasjonen vi nå er i, trenger vi mer kraft, sier Aasland til Teknisk Ukeblad (TU).

Nytt rekordår

Bakgrunnen er kraftkrisen i Europa og en norsk industri som skriker etter mer billig strøm. Det holder ikke å subsidiere kraften, mener NHO-direktør Ole Erik Almlid:

– Kjernen i problemet er at kraftproduksjonen må økes. De må tåle at det bygges ut mer vannkraft og vindkraft på land. Vi kan ikke ha et system der vi har permanent strømstøtte, uttalte Almlid til E24 5. august.

Norsk vindkraft

  • Det er 64 små og store vindkraftverk i Norge.
  • De leverte 11,8 terawattimer (TWh) i 2021. 
  • Konsesjonssystemet skal nå endres, og ingen nye konsesjoner er gitt siden 2019.

Nå svarer olje- og energiministeren. Han lover å legge fram nye konsesjonsregler for vindkraft rundt nyttår:

– Vi jobber med å innlemme dette i plan- og bygningsloven, og vi har kommet et godt stykke på vei. Vi tar sikte på å fremme det for Stortinget på nyåret, sier Aasland til TU.

Ved årtusenskiftet lovet daværende statsminister Jens Stoltenberg at epoken med store vannkraftutbygginger i Norge var over. Siden den gang er det bygd 64 nye vindkraftverk i Norge. I fjor leverte de 11,8 terawattimer (TWh) norsk strøm, noe som tilsvarer forbruket til 736.000 husholdninger, skal vi tro SSB.

Men det kan ta tid før det kommer mer. Ingen nye vindkraftverk har per i dag konsesjon, og ingen nye kraftverk er under bygging. Nå er likevel regjeringen og industrien sulten på mer. Men denne gangen skal kommunene få mer innflytelse.

Les også

SV ber om avklaring før jul

– Det er viktig at oss at kommunene får en hånd på rattet. At de er trygge på at de forutsetningene de legger til grunn for vindkraft i sin kommune, faktisk blir fulgt opp. Det kan gjelde turbinenes høyde, kraftverkets omfang også videre. Vi ser på dette nå, utdyper energiministeren overfor TU.

Han sier Stortinget har bedt om å få utkast til nye konsesjonsregler før året er omme:  

– Vi prøver selvfølgelig på det, sier han.

Lars Haltbrekken, stortingsrepresentant for Sosialistisk Venstreparti.
Det må ses på vindkraft i områder som allerede er industrialisert, mener SVs Lars Haltbrekken. Foto: Erik Martiniussen

Om dette betyr at hele det nye konsesjonsregimet for vindkraft er ferdig før nyttår, er likevel noe uklart. Men dersom det trengs nye forskrifter og andre regler, ut over endringene i plan- og bygningsloven, mener SVs Lars Haltbrekken at dette bør komme samtidig som endringene i loven:

– De bør komme med det nødvendige regelverket, samtidig som de fremmer endringene i plan- og bygningsloven. Dette bør på plass før årsskiftet, sier han til TU.

Men selv om SV mener det haster med å få på plass nye regler, understreker Haltbrekken at SV ikke ønsker vindkraft i urørt natur:

– Det trengs mer fornybar energi, men vi kan ikke tillate nye massive nedbygginger av verdifull natur og samiske reindriftsområder. Det må ses på vindkraft i områder som allerede er industrialisert, skriver han i en e-post til TU.

Vindkraft og rein side om side i Storheia vindpark på Fosen.
Vindkraft og rein side om side i Storheia vindpark på Fosen. Foto: Heiko Junge/NTB

Kan ta lang tid

Selv om regjeringen skulle levere de nye konsesjonsregler før jul, betyr ikke det at nye vindkraftkonsesjoner kan behandles med det første. Årsaken er at lovendringer må behandles av i Stortingets plenum to ganger, med minst tre dagers mellomrom. Avviser Stortinget regjeringens forslag til ny lovendring, blir loven sendt tilbake til regjeringen for ny behandling.

Vindkraft har blitt kontroversielt: Rødt er helt imot vindkraft på land, SV, Venstre og MDG stiller strenge krav til ny vindkraft. Regjeringen må ha med seg minst ett støtteparti for å få vedtatt de nye konsesjonsreglene.

Åslaug Haga, Norwea.
Det går med museskritt, sier Åslaug Haga i Norwea om nye regler. Foto: Eirik Helland Urke

Før reglene legges fram for Stortinget, skal de dessuten på høring hos berørte parter.

– Det er sagt at det skal komme en høring på de nye reglene i august, men foreløpig har ingen sett noe. Så det går med museskritt, skriver Åslaug Haga, leder av den norske vindkraftforeningen Norwea, i en sms til TU.

Norwea har foreslått en tiltakspakke for økt produksjon av fornybar energi i Norge. Foreningen mener blant annet at NVEs sakbehandlingskapasitet må styrkes og at det må settes frister for hvor lang tid forvaltningen kan bruke på en konsesjonsbehandling. Bransjeorganisasjonen Wind Europe har lenge pekt på at lange konsesjonsprosesser er en flaskehals for utbygging av vindkraft i Europa. I tillegg ønsker Norwea mer støtte til energieffektivisering og solenergi.

Les også

Les mer om: