Nye IMO-krav til bunkerstanker

Nye IMO-krav til bunkerstanker
FEIL FOKUS: Teknas generalsekretøær Kåre Rygg Johnsen synes det er rart Norge har strenger krav til offshoresektroren enn til skip som seiler med tusenvis av liter bunkersolje kun beskyttet av et par centimer stålplate. Bilde: Camilla Aadland

Det kan bety at oljesøl fra grunnstøtinger kan bli drastisk redusert. Norske myndigheter vil imidlertid gå lenger og vil forsøke å få IMO med på forbud mot bunkersolje.

– Vi krever totalt forbud mot bunkersolje for all skipstrafikk i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet fra 2015, og for Svalbard allerede fra 2011. Vi vil ta initiativ til forhandlinger med våre naboland for å få et slikt forbud på plass allerede i 2015, sier statssekretær Rikke Lind til Teknisk Ukeblad.

I dag bygges det hundrevis av skip med kun en enkel stålplate mellom flere tonn seig bunkersolje og sjøen. Bare i fjor ble det registret 21.500 anløp til norske havner med norskeide og norskkontrollerte skip. I området der Full City gikk på grunn, det vil si ved Brevik, registrerte Kystverket 9.000 skipsbevegelser, hvorav 5.000 krevde los.

Teknas generalsekretær Kåre Rygg Johnsen mener skipstrafikken er en større trussel for miljøet enn oljevirksomhet, enten det er i Nordsjøen eller det tillates utenfor Lofoten og Vesterålen.

– Det er disharmoni mellom norske myndigheters holdning overfor oljevirksomheten og skipsfarten. Det er dårlig sammenheng mellom rigide krav til oljevirksomheten langt til havs mens et stort antall skip til enhver tid seiler tett opptil kysten med flere tusen tonn bunkersolje med kun et tynt stålskall mellom giftig bunkersolje og sårbar norsk natur, sier Rygg Johnsen til Teknisk Ukeblad.

Les mer om: