IKT

Nye datamuskler i Tromsø

I dag slår universitetes ledelse på strømmen på de fire splitter nye HP i2000-maskinene. Dermed er de aller første maskinene med Intels nye superbrikke Itanium tatt i bruk også her i landet. Universitetet er en del av Notur-konsortiet, som har betalt til sammen rundt 10 millioner kroner for de fire maskinene i tillegg til en 32 prosessors HP SuperDome som ble installert for en måned siden.

Kontinuerlig oppgradering

– For den prisen fikk vi også kontinuerlige oppgraderinger ut 2003, sier infrastruktirsjef Svenn A. Hanssen i Notur. SuperDome har allerede vært i aksjon, blant annet for en forskergruppe som trengte sanntidssimuleringer av hvordan et belte med loddelarver beveget seg med havstrømmene i Barentshavet.

Enn så lenge er disse prosessorene kun tilgjengelig for avanserte forsknings- og utviklingsmiljøer der modellering og simulering bidrar til mer effektiv bruk av ressurser og hurtigere tilgang på resultater. Dette gjelder blant annet ved bestandsmodellering av fisk i Barentshavet, fiskens vandringsmønster og samspillet mellom fiskearter og næringsforekomster. Forskere vil blant annet få bedre simuleringer av hvordan iskanten beveger seg, noe som vil få stor betydning for utnuyttelse av fiskeressursene.

Et annet område der datamaskiner blir stadig viktigere er innen gen-forskning, der kartleggingen og modellering av gener og genenes funksjon pågår for fullt.

– Vi er spente på hvordan Itanium-maskinene vil effektivisere forskningen vår ytterligere, sier en opprømt Hanssen. Notur-konsortiet består av de fire norske universitetene, i tillegg til Sintef, statoil, Meteorologisk Institutt og Ceetron.

– Maskinene vil være i full aktivitet fra brukerne allerede fra første stund. Men vi har også holdt av en del kapasitet til nye fag- og forskningsområder. Det gjelder blant annet samfunnsforskning og økonomi, for eksempel børssimuleringer.

Teknikken

De fire Itanium-maskinene har to prosessorer og to gigabyte (GB) internminne hver. Maskinene, som først ble annonsert på verdensbasis i slutten av juni, er over fire ganger så kraftig som en normal Pentium-PC. Intels 64-bits teknologi er en framtidig prosessor for PC-markedet, og om noen år vil denne prosessorteknologien være vanlig også til hjemmebruk.

Maskinene er også de aller første som tilbyr valget mellom operativsystemene Windows og kommersiell Unix på samme arkitektur. Både Windows XP, HP-UX 11 og Linux 7 kan i dag kjøres på HP i2000.

Les mer om: