SAMFERDSEL

Nydalen får T-bane

– Både bedrifter, eiendomsbesittere og beboere har stor toleranse overfor støy og rystelsesproblemer i anleggsperioden, forteller Jessen til Teknisk Ukeblad.

Første etappe av T-baneringen tar av fra linje 5 på Ullevål stadion via Nydalen til Storo. Åpningen skjer høsten 2003.

Bygging av etappe 2 starter i 2003 og går videre fra Storo til Sinsen og derfra ned til Carl Berners plass hvor den møter eksisterende banenett ned til sentrum. Etappe 2 skal være ferdig høsten 2006. Til sammen vil ringen få 14 stasjoner når Grorud- og Sognsvannsbanen tas med. I tillegg kommer Homansbyen stasjon som skal bygges mellom Nationaltheatret og Majorstua.

Litt etter skjema

Arbeidet med første etappe er i full gang. På Ullevål-siden sprenges og bores det for fullt . – På grunn av dårlig fjell, fikk vi mer injeksjonsarbeid i tunnelen mellom Ullevål og Nydalen enn vi hadde regnet med. Dette gjør at vi ligger om lag en måned etter opprinnelig plan. Til gjengjeld slipper vi full utstøping der vi injiserte, sier Jessen.

Entreprenøren Veidekke ASA injiserer med tyntflytende sement for å tette sprekker i fjellet og å hindre setninger på hus i området. Tunneldriften i dette området vil pågå helt frem til februar 2002.

Underjordisk stasjon

I Nydalen bygges en underjordisk stasjon og en kulvert for T-banen mot tunnelåpningen på Nydal-siden. Selmer Skanska har oppdraget, som også omfatter første byggetrinn av Avantors nybygg som delvis blir liggende på taket av den nye stasjonen.

I nord-østlig retning fra Nydalen stasjon er stikningsarbeidene for videre bane så vidt kommet i gang. Her skal banen gå i kulvert frem til Storo stasjon, hvor banen kommer opp i dagen.

Når grunnarbeidene avsluttes sommeren 2002, kommer turen til de jernbanetekniske fagene med sporlegging, signal og sikringsanlegg, strømforsyning (likestrøm) og telekommunikasjon.

Skånsom sprengning

Hittil har den største utfordringen vært sprengningen av fjellet i en trang skjæring med Postens Datasentral i høybygget på den ene siden. I kjelleren står datasentraler med enorme mengder informasjon.

– Vi visste at rett bak spunten der vi sprengte, befant det seg datamaskiner som var svært rystelsesømfindtelige. 1100 mennesker jobbet i bygningene. Med små salver og god kontroll på sprengningen gikk det bra, men spenningen lå i lufta, innrømmer Jessen.

Forurenset masse

20.000 m3 forurenset masse er så langt sortert og kjørt bort. Dette er rester etter Christiania Spigerverks virksomhet som kommer frem i dagen når massene fjernes for å gjøre plass til T-banen. – Dette fordyrer selvfølgelig prosjektet noe, men vi er forpliktet til å følge Statens forurensningstilsyns pålegg, understreker Jessen.

Anlegget er gjenstand for et forskningsprosjekt som går på injeksjoner og utprøving av trykk og optimale mengder sement og tilsetningsstoffer. Et annet prosjekt går ut på å se hva som venter anleggsarbeiderne 20 meter fremover ved å se på matetrykket på boret i fjelltunneler. Da kan man få en indikasjon på sprekkedannelse, vannmengde og kvalitet på fjellet framover.

Forserer Akerselva

En kulvert skal bygges for å krysse Akerselva, som senere skal ledes over kulverttaket og samtidig treffe en eksisterende kulvert i det videre løpet. For å få til dette, er det satt en tverrspunt midt i elveløpet. Først støpes kulverten på tørt land på østsiden av elva før elveløpet legges om. Da ledes elva over kulverttaket på den delen som står ferdig, mens kulvertens vestlige del bygges.

Betongkulverten er 20 meter bred og 7 meter dyp. Den skal gi plass til dobbeltspor for T-banen.

Hjelper hverandre

Både prosjektleder Jessen og prosjektsjef Reidar Ringbakken syns de har fått et godt samarbeid med eiendomsbesittere og utviklere i Nydalen. – Det er i alles interesse at prosjektet gjennomføres fortest mulig og uten heftelser av noe slag, sier Ringbakken.

Utbygger og tomteeiere gjør også jobber for hverandre på enkelte parseller.

– For eksempel utfører vi grunnarbeidene for T-banen og fundamenterer og bygger kjeller både for Avantor og Schibsted, som eier tomtene over. Da får vi reduserte kostnader på banearbeidet. Andre steder kjøper vi ferdig kulvert, forteller Ringbakken.

Byen vokser

T-baneringen vil knytte det gamle sentrum sammen med de nye bydelene som vokser frem i Nydalen, på Storo og Sinsen. Flere eiendomsfirma er i gang med ytterligere utbyggingsprosjekt i Nydalen, mens andre har planer om å bygge over T-banetraseen mot Storo. På Storo skal 25.000 m2 bygges til næringsformål, og i nabobydelen Grefsen foreligger det planer om å bygge ut 20.000 m2 til boligareal. På Sinsen er det et utviklingspotensial på 25.000 m2, og på Carl Berner er det også plass for ytterligere utbygging.

T-banen vil bety rask og effektiv kommunikasjon, og kollektivtransporten vil være et godt salgsargument for de som driver utbyggingsprosjekt i området.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.