SAMFUNN

Nybygg ved Nasjonalbiblioteket

Magasinet i hovedstaden skal gi sikker oppbevaring av eldre unike samlinger. En del av magasinet må plasseres under grunnvannsnivå, noe som har vært bygningsmessig kompliserende. Magasinet vil bli oppført med doble yttervegger, og bruttoarealet vil derfor utvides i forhold til opprinnelige rammer, for ikke å tape nettoareal.

Foreldede tekniske og bygningsmessige løsninger har, sammen med manglende vedlikehold over flere år, skapt vanskelige forhold både for samlingene, brukerne og de ansatte.

Nybygget skal være innflyttingsklart ved årsskiftet 2003/2004. Bygget vil koste 122 millioner kroner. Hvorav 65 millioner er foreslått satt av i budsjettet for 2002.

Også avdelingen i Mo i Rana skal rustes opp for å øke magasinkapasiteten. Et nytt bokdepot er under planlegging. Depotet vil bli utstyrt med landets første automatlager for bøker, og skal etter planen stå ferdig innen utgangen av 2003.

Les mer om: