NATURVITENSKAP

Ny vulkan oppdaget

Vulkanen har fått navnet «Dazhbog». Den tidligere oppdagede vulkanen «Tvashtar» ligger ca. 600 km unna, like i nærheten av Ios nordpol.

Galileo passerte den vulkanske månen i en avstand av 194 km den 6. august. Forskerne håpet da at sonden ville fly gjennom oppadstigende gasser og støv fra Tvashtar. Slike oppadstigende strømmer var observert syv måneder tidligere, men bildene fra passeringen 6. august viste ikke spor av noe som kunne tilbakeføres til akkurat denne vulkanen.

Gassene og støvet fra den nyoppdagede vulkanen Dazhbog steg til en høyde av minst 500 km, nesten 10 prosent høyere enn tidligere observerte vulkanske utslipp. De vulkanske partiklene nådde sonden bare noen få minutter etter at de hadde forlatt utløpet på Io-overflaten.

Partiklene er tilsynelatende en slags sneflak av svoveldioksid-molekyler, med opptil 15-20 molekyler i hvert flak, antyder Galileos plasma-instrument.

Sondens sjette og siste passering av Io vil finne sted i januar 2002. Europa, Ganymedes og Callisto er besøkt tilsammen 27 ganger.

Les mer om: