Ny vindkraft i nord

Vindturbinene, som står 18 mil nordøst for Hammerfest i Måsøy kommune i Finnmark, er levert av det dansk-tyske selskapet Nordex. Hver av dem er på 2,5 megawatt.

Totalproduksjonen er på 40 megawatt tilsvarer om lag ti prosent av et moderne gasskraftverk og er tilstrekkelig til å forsyne 5.000-6.000 husstander med elektrisitet.

Det er vel kjent at Finnmarkskyster er best egnet for å bygge ut vindkraft. Ideen til dette vindkraftanlegget kom fra Norsk Miljøkraft AS, som gjorde de første utredningene.

Det Tromsø-baserte utviklingsselskapet for vindkraft gikk senere sammen med Hydro og det nederlandske energiselskapet Nuon for å realisere prosjektet. Nuon har en eierandel på 53,3 prosent i samarbeidsselskapet Arctic Wind, mens Hydro har 41,5 og Norsk Miljøkraft fem prosent. Anleggskostnadene er 336 millioner kroner hvor av den norske staten bidratt med 65 millioner kroner i investeringsstøtte.

Skulle et slikt vindkraftanlegg dekke kraftbehovet for Snøhvit-feltet, vil det kreve et 25 ganger så stort anlegg, eller 400 vindturbiner.