SAMFUNN

Ny vekst i Europa-forskning

Eureka-samarbeidet, det europeiske nettverket for å stimulere til innovativt samarbeid og teknologiutvikling mellom bedrifter og institusjoner fra minst to medlemsland, er på vei opp av bølgedalen.

Det spanske formannskapet ble avsluttet på en ministerkonferanse i Madrid i slutten av juni. Der kom det frem at prosjektporteføljen igjen vokser. 192 nye prosjekter er lansert i løpet av det siste året, en økning på 20 prosent.

Norge er aktiv

Norske bedrifter deltar i 20 nye prosjekter, det er ny rekord og den norske eurekakoordinatoren, Bjørn Henriksen, er godt fornøyd.

– Norge er blant de seks medlemslandene som tar initiativ til flest nye prosjekter. Av de 20 er 11 norske initiativ, sier Henriksen.

Prosjektene med norsk deltakelse dekker spekteret fra medisin, informasjonsteknologi, bioteknologi, kjøtt, prosessindustri og transport.

I en gruppe på totalt 29 medlemsland, pluss EU, er det en god attest å ha med seg. Men Henriksen er ikke like begeistret over at Norge ikke møtes med den samme interessen blant de større medlemslandene som vår faktiske aktivitet tilsier.

– Vi må hele tiden følge med, det er ikke gitt at vi informeres eller inviteres til deltakelse like mye som for eksempel Sverige gjør, sier Henriksen, med et lite hjertesukk over at Norge er et lite utenforland.

Høy verdi

Totalt er det satt i gang 1920 prosjekter i Eurekas sekstenårige historie med en verdi på 20 mrd. euro. Disse har involvert mer enn 700 bedrifter og 300 universiteter, forskningsinstitutter og offentlige institusjoner.

Spania brukte sitt formannskap til å innføre krav til at sekretariatene i medlemslandene skulle initiere et minimum antall nye prosjekter.

Men forsøket på å gjøre Eurekasekretariatet i Brüssel til et slags kontaktbyrå mellom innovativ småindustri og venturefond, ble avvist.

Større suksess har Spania hatt med sin strategi med å flytte tyngdepunktet av prosjekter fra tradisjonell industri over mot næringsmiddelindustrien og servicesektoren.

– Mens servicesektoren står for 70 prosent av verdiskapningen i Europa er ikke mer enn 30 prosent av Eurekaprosjektene knyttet til denne sektoren, sa den spanske Eurekakoordinatoren Fransisco Castro på en pressekonferanse.

Holdningsendring

Bjørn Henriksen forklarer økningen i Norsk deltakelse med en holdningsendring i forskningsrådet.

– Norge har en åpen økonomi og er avhengig av å importere teknologi. Derfor må norsk industriell FoU bli mer internasjonalt orientert.

Målet er å øke andelen internasjonale prosjekter til halvparten, sier han.

Dette skal han oppnå blant annet ved å bruke en egen budsjettpost til å støtte Eurekaprosjekter.

– Prosjekter som kvalifiserer til støtte fra Forskningsrådets forskjellige programmer, kan få hele støtten fra denne budsjettposten første år. For alle som søker Forskningsrådet om støtte, er det en ekstra bonus å ha en utenlandsk parter, sier Henriksen.

Les mer om: