IKT

Ny vår for euro-IT

Mannen som sier dette, Paul Miller, representerer Bull SA, som ikke er noen smågutt i europeisk IT-sammenheng. Med over 18.000 ansatte i 100 land hadde de en omsetning i fjor på 27 milliarder NOK. 34 prosent av omsetningen skjer i Frankrike og 17 prosent utenfor Europa. Det interessante er at Bull-navnet har en norsk opprinnelse. Fredrik Rosing Bull var ingeniør, og i tiden rundt første verdenskrig utviklet han en mekanisk hullkortmaskin som særlig ble brukt av forsikringsbransjen. Som kjent ble også IBM grunnlagt på en mekanisk hullkortmaskin. Bulls patent ble kjøpt opp av franske interesser og ble grunnlaget for Bull SA.

Fransk-norsk partnerskap

Foruten at Bull er et kjent produkt i Norge, kanskje særlig for sine bankløsninger, er selskapet fortsatt interessert i norsk teknologi. På et møte i Paris i mars inngikk Bull en samarbeidsavtale med norske Trustix, som holder til i Trondheim. Trustix har sitt utspring i universitetsmiljøet supplert med amerikanske entreprenører. Trustix leverer E-business management-systemer basert på Linux. Disse systemene gir meget høy sikkerhet ved overføring av data, og en har full kontroll over krypteringssystemet, noe som ikke er like opplagt med amerikanske systemer.

Dette passer meget godt inn i strategien til Bull, som har stor tro på sitt system TrustWay® for trygg netthandel. Bull og Trustix skal sammen utvikle et system for brannvegg som vil bli lansert i annet halvår i år. Dette er innledningen til et mer langsiktig arbeide med å utvikle effektive løsninger for netthandel basert på Linux.

Lokomotiver

Samarbeidet har kommet i stand med hjelp av Norges Eksportråds Handels- og teknologikontor i Paris. Kontoret har gjennom lengre tid posisjonert seg i forhold til de store lokomotivene i fransk IT-industri. Under et seminar i forbindelse med statsbesøket for ett år siden var alle de største IT-lokomotivene representert, og kontakter ble knyttet. Siden har kontoret utviklet de kontakter som ble skapt, og har søkt å finne norske teknologimiljøer som kan matche behov hos disse lokomotivene, ikke bare teknologisk, men også kulturelt.

Som kjent er kultur alltid viktig i Frankrike. Samarbeidsavtalen mellom Bull og Trustix er et eksempel på at det nytter å satse på det franske IT-markedet, og ikke bare det, gjennom dett samarbeidet kan en nå ut på hele verdensmarkedet. Fra Paris ser vi frem til at flere norske IT-bedrifter tar sjansen på å satse på det franske alternativ, i et marked som har meget høy veksttakt.

Les mer om: