BYGG

Ny tunneljobb til Mika

Åpningen av Støylsnestunnelen høsten 2009 markerer slutten på et omfattende arbeid for å sikre riksveg 5 mot ras. Tunneldriften skal skje fra Ripe innerst i Kjøsnesfjorden
Åpningen av Støylsnestunnelen høsten 2009 markerer slutten på et omfattende arbeid for å sikre riksveg 5 mot ras. Tunneldriften skal skje fra Ripe innerst i Kjøsnesfjorden Bilde: Ilustrasjon: Statens vegvesen
Anders Haakonsen
5. juli 2007 - 13:57

Denne gangen gjelder det Støylsnestunnelen som skal sikre trafikantene på riksveg 5 mot ras fra høsten 2009. Kontraktsummen er på 159,74 millioner kroner.

Rasvoller

Den 2 630 meter lange tunnelen går langs Kjøsnesfjorden som er en arm av Jølstravatnet. Mika skal drive og sikre tunnelen og anlegge 670 meter tilstøtende veg, 450 meter på østsiden og 220 meter på vestsiden.

Det meste av tunnelmassen vil gå med til å bygge fire rasvoller som skal beskytte riksveg 5. Tre av dem står like øst for østre innslag.

Den siste, som blir den lengste, står ved vestre innslag til Fjærlandstunnelen. Den blir omtrent 700 meter lang.

Tar tid

Den romslige byggetiden kommer av at Vegvesenet legger opp til tunneldrift bare fra øst. Det er to grunner til dette. Den ene er at alle rasvollene ligger øst for tunnelen, og Vegvesenet vil har minst mulig anleggstrafikk på riksveg 5.

Den andre grunnen er at det bare er strømtilførsel til østre påhugg.

Hvis man skulle drive fra begge sidene, måtte man enten bruke aggregat eller etablere en strømledning i hele tunnelens lengde.

Dyrere

Prosjektet var opprinnelig kostnadsberegnet til 200 millioner. Etter at anbudene kom inn er summen oppjustert til 220 millioner. Hele beløpet skal dekkes med rassikringsmidler.

Mika har tidligere fått kontrakten på to rassikringstunneler i Sogn og Fjordane:

Stedjebergtunnelen (2 100 m) ble åpnet tidligere i år, mens Fatlatunnelen (2 250 m) åpnes høsten neste år. Begge inngår i rv 55.

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.