ARBEIDSLIV

Ny treenighet om e-læring

Første januar i år gikk Telenor Kompetanse og Merkantildata Kunnskap sammen og dannet Ajourit AS. På lur lå IT Fornebu Knowation, som ville kjøpe den nye kurstilbyderen på det attraktive etterutdanningsmarkedet innen IKT og telekom.

Børsras for IT og pengetørke satte imidlertid kjepper i hjulene for oppkjøpsplanene. Dermed ble det i stedet sammenslåing mellom Ajourit og IT Fornebu Knowation.

Ajourit-navnet består, og selskapet mobiliserer foran høstsemesteret, når bedrifter og enkeltmedarbeidere starter sonderingen etter passende kurs og etterutdanningstilbud.

Hardt og mykt

– Samlet er vi i stand til å sy sammen større opplæringspakker som inneholder forskjellige elementer og læringsformer, sier administrasjonsdirektør Birger Eckhoff i Ajourit.

Selskapet har ambisjon om å være Skandinavias største frittstående aktør innen etterutdanning for bedriftsmarkedet. Satsingsområdene er IT, telekom og lederutvikling. Det innbefatter kurs i både harde spesialiteter innen svitsjing, bedriftsløsninger, datakommunikasjon og IP-teknologi, og mykere emner som kommunikasjon, ledelse og teambygging.

Kurstilbudet har så langt vært en videreføring av Telenor Kompetanse og Merkantildata Kunnskaps portefølje. IT Fornebu Knowation styrker treenighetens posisjon innen nye læringsformer, som e-læring.

– Hovedfokus vil være læring ved bruk av ny teknologi, men vi driver også tradisjonell opplæring, konsulentvirksomhet og analyse innen kompetanseutvikling. Særlig på områdene Human Resources og telekom satser vi på stor grad av skreddersøm til private og offentlige virksomheter. Innenfor IT er tilbudene mer standardiserte, forteller Eckhoff.

Synergi

190 av selskapets 255 ansatte holder til på 12 avdelingskontorer i Norge. Resten sitter i Sverige og Danmark.

– Fusjonen samlokaliserte Telenors og Merkantildatas mange små avdelingskontor til færre og større enheter. Vi er kommet opp i en kritisk masse og opplever allerede synergieffekter av å samle medarbeiderne våre, sier Eckhoff.

Les mer om: