KLIMA

Ny teknologi kan kutte NOx-regningen

NOX: Nitrogendioksid dannes gjennom utslipp fra kraftverk, tungindustri og veitransport samt ved forbrenning av biomasse. Lynutladninger i luften danner nitrogenoksider naturlig, og det samme gjør mikrobiologiske prosesser i jordsmonnet.
NOX: Nitrogendioksid dannes gjennom utslipp fra kraftverk, tungindustri og veitransport samt ved forbrenning av biomasse. Lynutladninger i luften danner nitrogenoksider naturlig, og det samme gjør mikrobiologiske prosesser i jordsmonnet.Bilde: ESA
Mona Sprenger
20. nov. 2006 - 08:01

Det bergensbaserte firmaet CO Energy har sikret seg verdenspatent på stopNO x-teknologien, som er utviklet i Italia.

– Vår stopNO x-teknologi kan redusere NO x-utslippene fra industrien med mellom 30 til 70 prosent, sier adm. direktør Arne Meland.

Unntak

I forslaget til statsbudsjettet for 2007 gikk regjeringen inn for en NO x-avgift på 15 kroner per kilo fra 1. januar 2007.

Avgiften skulle bidra til at Norge skal nå forpliktelsene i Göteborgprotokollen om å redusere NO x-utslippene til 156 000 tonn.

Tilbaketog

Etter høylytte protester fra industrien, fiskerinæringen og NHO, har regjeringen nå foreslått betydelige endringer i avgiften.

Regjeringspartiene vil foreslå i Stortinget at det etableres unntak fra avgiftsplikten for de foretak som inngår miljøavtale med staten om konkrete tidfestede utslippsreduksjoner.

Det andre hovedtiltaket er at næringene selv oppretter et fond til å dekke utgiftene til renseutstyr, og at staten skal gi tilskudd til renseutstyr.



Billig og effektiv

Nå opplever ECO Energy pågang fra flere interesserte bedrifter. StopNO x-teknologien reduserer NO x-utslippene gjennom å tilsette vann og urea til oljen før forbrenningsprosessen.

– Dette er ingen dyr teknologi. Den gir umiddelbar effekt, gjør behovet for vedlikehold mindre og produserer ingen uønskede utslipp, sier Meland. Han anslår at en bedrift vil tjene inn investeringene på mindre enn to år sett i lys av den varslede NO x-avgiften.

– Dermed blir regjeringens statlig støtte til NO x-renseutstyr også mindre kostbart å finansiere.

Prøvd ut av Glomma Papp

Renseteknologien er allerede i bruk i industrien i Italia. Mens i Norge var Glomma Papp i Sarpsborg først ute.

– Vi installerte i sommer en helt ny kjele med lav NO x-brennere, noe som førte til nye utslippskrav fra Statens forurensingstilsyn (SFT). For å sikre at vi klarte å overholde det nye kravet, valgte vi å prøve ut stopNO x-teknologien, sier teknisk direktør ved Glomma Papp Trond Østeby. Han er fornøyd med resultatet.

– Etter at anlegget ble tatt i bruk har NO x-utslippene blitt redusert med 35 prosent. I tillegg bidrar teknologien til å holde kjelen fri for støv, noe som sikrer effektiviteten. Det tjener vi også på.

Justeringer

Både Meland og Østby tror at med noen justeringer av kjelen, vil NO x-utslippene fra Glomma Papp kunne reduseres ytterligere med  StopNO x-teknologien.

– Dette er en helt ny kjele med lav NO x-brennere og derfor et vanskelig tilfelle. Med gamle kjeler er det nok mye mer å hente, mener Østby.