IKT

Ny, stor bredbåndsleverandør

Kjøpet innbefatter eierskap og utnyttelse av boligsamvirkets 40 gigahertz (GHz)radioaksesslisens. Oppgjøret skjer i form av en kapitalforhøyelse i Smartcall. Etter overtakelsen vil OBOS og NBBL eie til sammen 25 prosent av Smartcall.

Smartcall skriver i en pressemelding at de vil bli en sentral aktør for boligsamvirket på digitale tjenester gjennom bredbåndsnett, kabel-TV og strøm, i tillegg til å overta ansvaret for 40 GHz-lisensen.

Det er tre solide parter som nå går sammen. Smartcall har i løpet av kort tid fått en solid markedsandel i bredbånds-, telefoni- og kabel-TV-markedet. Selskapet er i dag blant annet den tredje største kabel-TV-tilbyderen i det norske markedet og en betydelig bredbåndsleverandør.

OBOS og NBBL, som er tildelt én av tre nasjonale frekvenser i frekvensbåndet 40 GHz, sikrer at brukersiden blir vel ivaretatt når utbyggingen av fremtidens trådløse bredbånd nå skal bygges ut.

– Smartcall oppfylte alle de krav vi stilte til en operativ samarbeidspartner på området. Vi har i løpet av det siste året vurdert en rekke selskaper før vi nå selger Tele ESS og blir en betydelig eier i Smartcall. Vi har store forventninger til selskapet som nå blir en sentral partner på digitale tjenester, kabel-TV, strømmåling og telefoni til våre medlemmer, uttaler konsernsjef Martin Mæland i OBOS-gruppen i pressemeldingen.

– Med denne konstellasjonen er Smartcall godt rustet til fremtidens digitale konkurranse. Vi har helt fra starten fokusert på å tilby fleksible og åpne tjenester for borettslag og andre boliggrupperinger. Oppkjøpet av Tele ESS gir oss en unik mulighet for å nå våre viktigste målgrupper med både eksisterende og kommende digitale tjenester, supplerer administrerende direktør Trond Nedregård i Smartcall i den samme pressemeldingen.

Les mer om: