Ny start for pasienthotell

Regiondirektør i Kruse Smith, Bjarne Vatne, t.v., administrerende direktør Tomas Leire og professor Bjørn Svensvik i Sintef, fotografert med resten av pasienthotell-bygningen i bakgrunnen. (Bilde: Jan Tore Glenjen)
Skissen til venstre viser hvordan bjelken skulle vært plassert mens skissen til høyre viser hvordan den ble plassert. Forskjellen er ikke mer enn 4-5 cm, det var nok til å gi katastrofale konsekvenser.

De tre etasjene i det uferdige pasienthotellet i Stavanger kollapset i august i fjor på grunn av feilaktig utført montasje, feil armering samt manglende strekkbånd.

Hele bygget er gjennomgått og prosjektert på nytt. Det var en betongbjelke som brast og utløste sammenbruddet.

Sintef og Norconsult har, som uavhengige tredjepartskontrollører, nå gått gode for endringene som er foreslått. Dermed har Stavanger kommune og Arbeidstilsynet gitt tillatelse til at arbeidene kan gjenopptas.

De 23 runde søylene med en diameter på 45 cm blir nå bygget om til rektangulære søyler som måler 60 x110 cm. Dermed blir oppleggslengdene mer enn doblet og gir ekstra sikkerhet.

Uheldig konstruert

Det var en fasadebjelke som brast. Denne er konstruert med et indre bærende lag, deretter et isolasjonssikt og til sist et ytre sjikt av hvit betong. Det ytre sjiktet var prosjektert og støpt for langt slik at elementet ikke kunne monteres langt nok inn på opplegget.

Sintef og Norconsult mener at dragerne var uheldig konstruert. Armeringen var laget i form av to grove vertikale u-bøyler. – For et så lite opplegg burde det vært flere tynnere bøyler lagt horisontalt, sier professor Bjørn Svensvik, som har vært ansvarlig for gjennomgangen av bygget.

Entreprenøren Kruse-Smith ligger nå et halvt år etter tidsskjema. Regiondirektør Bjarne Vatne planlegger å ta inn igjen mesteparten av dette og overlevere bygget 12 juli. Det skal han klare ved å bruke to skift i stedet for ett.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå