SAMFUNN

Ny solcelle-lab

Det første året vil fem doktorgradsstudenter og 2–3 post.doc og forskere være tilknyttet laboratoriet. Et ekstraordinært professorat og en professor II-stilling, finansiert av Elkem og Hydro er opprettet for å delta i utførelsen av dette store forsknings-prosjektet og inkludere det i undervisningen ved NTNU.

Finansieringen kommer fra Elkem, Scanwafer, Solar Silicon, Sintef, Norsk forskningsråd og Idefondet ved NTNU. En investering på ca. fem millioner kroner har vært nødvendig for å etablere nødvendig eksperimentelt utstyr.

Les mer om: