Ny ozon-trussel

, i følge Ingeniøren. Industrien oppfordres sørlig til ikke å bruke n-propyl bromid (nPB). Noen av dagens 96 forbudte stoffer vil antakelig bli byttet ut med nPB. Dermed forventes det en produksjon på 40.000 tonn av dette stoffet i 2010.

nPB benyttes til avfetting og rensing og som råstoff i farmaceutisk industri.

Også hexaklorobutadin, Halon 1202 og et naftalen som benyttes ved fremstilling av methylbromid er i søkelyset.