ARBEIDSLIV

Ny og styrket kompetanse

– Vi var opptatt av hvordan vi kunne bevare og styrke kompetansen vår i forhold til nye markeder i en periode uten oppdrag, forteller organisasjonssjef Anne-Brit Skjetne. I fjor høst presenterte bedriften planene om et opplæringsprogram for myndighetene, og jobbet for å få offentlige midler til det. På fjorårets statsbudsjett øremerket politikerne 300 millioner kroner til kompetanseoppbygging i offshorebasert industri. Slik kunne Aker Verdal allerede i november i fjor starte de første kursene.

Utrolig omfang

– Opplæringsprogrammet har fått et omfang vi nesten ikke tror på selv, sier Skjetne entusiastisk. Opptelling etter uke 42 viste at totalt 1300 månedsverk hadde gått med til kurs, 128 av dem i 1999. Aker Verdal har nå 715 ansatte, av dem er 428 permittert. Status etter første halvår med kurs viser at hele 70 prosent av de ansatte har vært på kurs, gjennomsnittlig i to måneder.

– Jeg er imponert over og glad for at folk er motiverte for å gå på kurs. Denne gigantiske kompetanseoppbyggingen er det viktigste konkurransefortrinnet vårt, mener Skjetne. Opplæringsprogrammet omfatter både arbeidsmarkedsopplæring (amo-kurs) og bedriftsinterne kurs (bio-kurs). De sistnevnte er aktuelle i forkant eller etterkant av en permitteringsperiode. Bedriften dekker halve lønna for deltakere på slike kurs, mens Aetat betaler dagpenger til deltakere på amo-kurs.

Samarbeid

– Vi har i samarbeid med Aetat, videregående skoler og høgskoler klart å utnytte de øremerkede statsmidlene maksimalt ved at alle aktører sitter rundt samme bord. Det var viktig for å komme så raskt i gang, mener Skjetne. Kursene som tilbys i programmet spenner bredt faglig sett. Mer kunnskap om IKT, større flerfaglighet/flerferdighet hos den enkelte ansatte, en ny type ledelse og spisskompetanse er de viktigste områdene. Kurslisten inneholder alt fra elektrodesveising og traverskran til teknisk/kommersiell engelsk og presentasjon med Power Point.

Inspirerende

– Jeg synes det er kjempeålreit å gå på kurs. Vi kommer borti andre ting enn det vi driver med til vanlig, og det er inspirerende, sier konstruktør Per Kåre Tronstad. Han har jobbet 25 år i Aker, og var permittert i om lag åtte måneder etter fjorårets markedsfall. Tronstad har gått en god del korte kurs og tatt et 10 vekttalls logistikkstudium.

– Jeg synes det var veldig bra, selv om det kanskje ikke blir direkte nyttig i jobben. Andre kurs jeg har tatt, har vært mer konkret nyttige, sier han. Nå tar han et to ukers kurs for å lære nyeste versjon av et modelleringsverktøy, og er bare få dager fra praksisdelen. Da regner han med å begynne på ett av de tre oppdragene Aker Verdal har fått de siste månedene.

Bare vinnere

Da bedriften måtte si opp og permittere folk, påvirket det hele næringslivet i Nord-Trøndelag. Fylkesarbeidssjef Jostein Solberg forteller at Aetat ønsket å utnytte situasjonen til å øke den enkeltes kompetanse.

– Vi mente at hvis permitterte fikk kompetansepåfyll, ville de ha nytte av det uansett hvordan gikk med bedriften. Samtidig ønsket vi å hindre kompetanseflukt fra distriktet. Vi så at det var marked for Aker framover, og ønsket at de skulle være i stand til å ta slike oppdrag som de nå har fått, sier Solberg.

Han berømmer Aker for at de raskt kom med konkrete planer for hva slags kompetanse de trengte, og sier samarbeidet har vært helt avgjørende.

– Vi hadde ikke hatt noen sjanse til å få til dette uten godt samarbeid. Aker hadde gjort leksa si godt, og de har vært med oss i det løpende arbeidet. Dessuten ble skoleverket veldig tidlig koblet inn. De fikk tilby kompetanse på en annen måte, så vi tror vi klarte å skape en vinn-vinn-situasjon for alle parter, sier Solberg fornøyd. Han opplyser at Aetat i år bruker 25 millioner kr på kursopplegget.

Les mer om: