Ny miljøkritikk av oljeministeren

Ny miljøkritikk av oljeministeren
Borten Moe legger ikke skjul på at han vil ha oljeutbygginger på plass fort. Bilde: Håkon Jacobsen

Olje- og energiminister Ola Borten Moe har tidligere uttalt at han vil at alle nye felt på Utsirahøyden i Nordsjøen skal elektrifiseres. Men et brev han har sendt til Stortinget skaper nå usikkerhet om det blir er et stort felles elektrifiseringsprosjekt, selv om det sannsynligvis vil være lønnsomt.

Les også:

Vil ha utredning

Borten Moe skriver at han har bedt operatørene på de ulike funnene utrede muligheten for en samordnet kraftløsning. Men samtidig slår han fast at han ikke vil kreve at feltene Luno, Draupne og gigantfunnet Aldous/Avaldsnes skal bygges ut i sammenheng. Dette medfører mest sannsynlig at Luno og Draupne blir bygget ut uten elektrisk tilførsel fra land, i alle fall i første omgang.

– Det må gjøres en utredning av en felles kraftutbygging, og alle feltene må elektrifiseres fra dag én. Vi har sett tidligere at dersom dette ikke blir vurdert i sammenheng, blir konklusjonen at det blir for dyrt. Nå forventer vi at Borten Moe følger opp det han har lovet, sier nestleder i Natur og Ungdom, Silje Lundberg.

Les også:

Felles løsning

– Er det ikke en mulighet at Luno og Draupne klargjøres til elektrifisering, og kobles til strømnettet når Aldous/Avaldsnes blir bygget ut?

– Det holder ikke ettersom det blir veldig mye dyrere hvis disse feltene skal både bygges ut med gassturbiner i tillegg. Om det ikke blir for dyrt for fremdeles å få på plass elektrifisering senere, er det i alle fall unødvendig sløsing av samfunnets ressurser. Selskapene kan trekke 78 prosent av investeringene fra skatten, understreker Lundberg.

Milliardspillet i Nordsjøen:<br/> – Borten Moe må rydde opp

Silje Lundberg, nestleder i Natur og Ungdom, frykter at Borten Moe legger hindringer i veien for sine tidligere løfter. Zero

Frykter forsinkelser

Lundin, Det norske og Dagny har tidligere utredet elektrifisering av feltene Luno, Dagny og Draupne. Men Lundin vil legge dette på is for å unngå forsinkelser på Luno-utbyggingen og fordi utbyggingskostnadene på fire milliarder kroner er for mye. Selskapet mener det er tilstrekkelig å forberede plattformen til elektrifisering.

OD har selv vurdert en samordnet elektrifisering av Luno, Draupne og Dagny. Direktoratets beregninger viser at dersom et fjerde fremtidig funn inkluderes kan en elektrifisering ha et økonomisk potensiale. Dette betyr at en felles kraftutbygging mellom disse feltene og Aldous/Avaldsnes vil være lønnsomt.

– Lundin er skeptiske til elektrifisering av Luno. De vil ha feltet i drift så fort som mulig. Men Borten Moe kan ikke akseptere at selskapene selv skal styre hvordan feltene skal samordnes. Han har sagt at han vil kreve felles elektrifisering, og vi forventer at han følger opp, sier Lundberg.

Les også: Hemmelig spill om milliardverdier i oljen

Kraftforsyningsproblemer

Olje- og energiministeren skaper også usikkerhet om kraftsituasjonen i Rogaland tåler at de store oljefeltene elektrifiseres.

– En viktig forutsetning for å hente kraft fra land, er at det kan skje uten negative effekter på kraftsystemet. Jeg kan ikke akseptere en slik løsning dersom dette kan føre til en situasjon med regionale ubalanser. Kraftsituasjonen på land må derfor også utredes grundig, skriver han i brevet.

Lundberg mener det er fullt mulig å sikre strømforsyningen.

– Statnett sier det er nødvendig med forutsigbarhet for å kunne gjøre de riktige opprutningene av nettet. Men ministeren bidrar til usikkerhet for hvor stort kraftbehovet blir.

Ny rapport: Klimaarbeidet går i sneglefart