Ny mengdemåler fra Magnetrol

Måler ned til 5  µS/cm

Ny mengdemåler fra Magnetrol

I samarbeid med Magnetrol lanserer Håland Instrumentering AS Polaris elektromagnetisk mengdemåler, som er forberedt for måling av væsker med konduktivitet så lav som 5 µS/cm. Produktet har et stort anvendelsesområde og kan benyttes på ulike applikasjoner både offshore og onshore.

Negativ flow

Polaris  transmitter har opplyst skjerm og roterbart transmitterhus for brukervennlig innstallasjon. Mengdemåleren kan også måle en negativ flow i tillegg til volummåling. HART-utgang  gir mulighet for PACTware  kommunikasjon.  Flenser og elektrode leveres i ulike materialer.

 

 

Feltinstrumentering

Håland Instrumentering AS fokuserer på produkter og løsninger innenfor feltinstrumentering og automasjon i det norske olje og gassmarkedet samt landbasert petrokjemisk industri.

MAGNETROL®  POLARISTM ELEKTROMAGNETISK MENGDE MÅLER
Håland Instrumentering AS fokuserer på produkter og løsninger innenfor feltinstrumentering og automasjon i det norske olje og gassmarkedet samt landbasert petrokjemisk industri.Magnetrol Polaris elektromagnetisk mengdemåler Håland Instrumentering