IT

Ny lov åpner for misbruk

Snoker: Ifølge IKT Norge blir det i høy grad opp til helsepersonellet selv å sørge for at de ikke snoker i uvedkommende elektroniske pasientjournaler.
Snoker: Ifølge IKT Norge blir det i høy grad opp til helsepersonellet selv å sørge for at de ikke snoker i uvedkommende elektroniske pasientjournaler. Bilde: Christophe Petit Tesson
Espen Zachariassen
5. juni 2009 - 10:53

Deling av pasientopplysninger

Regjeringen har foreslått endringer i helseregisterloven som skal gi mer effektiv og trygg kommunikasjon av pasientopplysninger i helsetjenesten.

Regelverket skal understøtte kvalitet på pasientbehandling, samtidig som man ivaretar personvernet og pasientens rettigheter.

Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget avga sin innstilling torsdag 4. juni.

Behandles i Odelstinget 10. juni.

Et flertall i Stortingets helse- og omsorgskomité går som varslet inn for elektronisk utveksling av pasientopplysninger innenfor helsevesenet.

Dermed kan Stortinget komme til å vedta de nødvendige endringer i helseregisterloven – der regjeringen må ha støtte av Frp.

Bransjen venter

IT-bransjen har ventet på denne avgjørelsen. Lovendringen betyr at et sykehus kan hente ut informasjon om en pasient fra hans eller hennes fastlege eller et sykehus i en annen helseregion.

Les også: Tøffere konkurranse i helse-IT

Nye muligheter

Hensikten er raskere tilgang på livsviktige pasientopplysninger. Dette åpner for en rekke nye forretningsmuligheter.

Spesielt de store IT-aktørene kommer til å se mulighet for å levere ensartede løsninger til større enheter i helsesektoren enn i dag.

Utrygg teknologi

Skeptikerne mener imidlertid at bransjen ikke har teknologi som gir en trygg nok behandling av elektronisk lagret følsomme pasientopplysninger.

Blant dem er stortingskomiteens saksordfører Olav Gunnar Ballo (SV).

Innrømmer

Og nå innrømmer bransjen selv at det er riktig.

– Vi kan ikke hindre at personer med tilgang til sensitiv informasjon misbruker systemet, skriver Fredrik Syversen, direktør for næringsutvikling i interesseorganisasjonen IKT Norge i en pressemelding fredag.

Avhenger av ærlighet

I praksis blir helsepersonellets atferd avgjørende for at pasientopplysninger ikke kommer på avveie.

– Her er det kultur, rutiner og oppfølging som er det avgjørende elementet, sier Syversen. Han mener at helsevesenet har en kultur for rett behandling av slik informasjon.

Avskrekkende

I tillegg skal represalier begrense misbruket.

– Vi vil ha systemer som kan fange opp brudd i etterkant, noe som bør være avskrekkende for de snokerne som eventuelt måtte utnytte sin tilgang til personinformasjon, sier direktøren.

Les mer om: