PRODUKTNYHETER

Ny kompakt motor

Den nye motorserien kommer til å passe inn i mange ulike anvendelser som f.eks. matere, kværner og forskjellige typer blandere. Motorene gir høy effekt i forhold til vekt og lave vedlikeholdskostnader. Vi skal kunne kjøre CB-motoren på et høyere kontinuelig arbeidstrykk enn dagens motorer uten at levetiden blir kortere. De gir et moment på opptil 290.000 Nm, med et deplasement fra 15 til 52 liter pr. omdreining og et omdreiningstall opptil ca.100 pr. minutt.

Neste skritt er produksjon av en forserie på 16 motorer. Disse skal leveres til et begrenset antall land og monteres og testes i nøye utvalgte anvendelser.

Tredje skritt er serieleveranser. De første seriemotorene blir produsert i mai 2002. Dette blir CB280. CB400 kommer i august, CB560 og CB840 i september. (kd)

Les mer om: