SAMFERDSEL

Ny køfribrikke

Senere vil den nye brikken, AutoPASS, også bli innført ved de andre bomselskapene i landet. Dagens brikke må skiftes ut fordi den benytter frekvensen 856 MHz ,som skal frigjøres for digitale TV-sendinger. AutoPASS bruker frekvensen 5,8 GHz.

Den nye brikken betyr et nytt skritt i bruk av IT i veisektoren. Den samme brikken skal kunne benyttes på alle landets bomstasjoner. I løpet av året er det ventet at mer enn ti bomveiselskaper og nesten en million kjøretøyer vil ha AutoPASS. Trønderbedriften Q-Free (tidligere Microdesign) har utviklet brikken, og de håper at AutoPASS skal bli standard for hele Europa. (kas)

Les mer om: