Ny kabel skal bidra til lønnsom havvind

Kabelteknologi blir en viktig faktor for å gjøre havvindprosjektene på norsk sokkel mest mulig lønnsomme.

Ny kabel skal bidra til lønnsom havvind
Utsira kan bli et viktig knutepunkt med blant annet transformatorstasjon for den store havvindutbyggingen i nærliggende farvann. Illustrasjon: Deep Wind Ocean

Det mener i alle fall Deep Wind Offshore, som er blitt tildelt ti millioner kroner fra Enova til et forprosjekt som skal optimalisere hele arkitekturen for en flytende vindpark i havområdet Utsira Nord.