Ny jobb utlyst på riksveg 2

Ny jobb utlyst på riksveg 2
Gulli bru sett fra Glommas søndre bredd. Lysmaster mangler på denne tegningen. De vil bli plassert på begge sider av brua. 26. september er datoen å merke seg for dem som vil bygge den. Ill.: Statens vegvesen

Strekningen Kongsvinger-Slomarka er 16,5 km lang. Utbyggingen er delt i tre entrepriser. Første entreprise hadde anbudsåpning 27. juni. Den andre gjelder strekningen Gulli-Fulu, som er 2 170 meter lang.

En vesentlig del av ressursene på andre entreprise vil gå med til brua over Glomma, som har fått navnet Gulli bru. Det blir en betongkassebru med 19 spenn. 17 av dem får en lengde på 39,7 meter, de to endespennene blir 33 meter lange.

Når det gjelder brubyggingen kan entreprenørene velge om de vil gi pris på lansering fra land eller bruk av forskalingsvogn. Det blir også mulighet til å gi pris på begge metodene.

Brua vil bli markert med effektbelysning. På undersiden av kassen blir det satt opp lyskastere som belyser pilarene og kassen nedenfra. Veglysene vil bli montert på master på begge sider av brua, ikke på midten slik det er vanlig på fire-feltsveger.

Den nye riksveg 2 får standard som smal motorveg. Det vil si at bredden ikke overstiger 16,5 meter.

Entreprisen omfatter et planskilt kryss på Fulu hvor ny riksveg 2 møter nåværende riksveg 2, som blir degradert til fylkesveg. Den gamle vegen blir ført over den nye på en 52 meter lang bru med tre spenn. I entreprisen inngår også omlegging av lokalveger, etablering av komplett system for drenering og overvannshåndtering, og montasje av rekkverk og skilt.

Den som får kontrakten må gjøre seg ferdig innen 19. september 2014. Hele strekningen Kongsvinger-Slomarka åpnes for trafikk senere samme høst. Tredje og siste entreprise på denne strekningen går ut på anbud i september.

Les mer om: