ENERGI

Ny giv for bransjemesse

Hugo Ryvik
22. nov. 2001 - 11:10

De store nyhetene på elektro-, elektronikk- og automatiseringsmessen Eliaden 2002 er at messen blir holdt åpen for vanlig publikum på fredag ettermiddag og lørdag, at det blir sosiale kveldsarrangement med underholdning hver kveld, og at arrangørene legger stor vekt på å profilere bransjen overfor myndighetene.

Messen arrangeres på Exporamasenteret på Hellerudsletta nord for Oslo fra tirsdag 28. mai til lørdag 01.juni.

Stor entusiasme

Geir Lae Solberg, medlem i Elektroforums Eliaden-styre og direktør i Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea) snakker med entusiasme om det nye Eliaden:

- Det blir en helt annen messe enn tidligere. Bransjen vår har minst like stor verdiskaping som oljebransjen, og nå skal vi sette den på kartet for myndigheter og publikum. Vi er særlig opptatt av å få med hele verdikjeden innen elektro og automatisering og legger vekt på konsepter og totalløsninger, sier Solberg.

Foreløpig vil ikke arrangørene røpe hvilke foredragsholdere og artister som skal stille opp på messen.

Næringspolitikk

På åpningsdagen legges det opp til at norske og internasjonale toppolitikere og industriledere skal slå an tonen for arrangementet med næringspolitiske foredrag om dagsaktuelle temaer. Deretter blir det fagseminar og publikumsseminar spredt på alle messedagene.

Et jobbtorg, bedriftsbesøk, konkurranser og presentasjoner på verdensveven skal bidra til å fremme rekrutteringen til bransjen.

Under utvikling

Seks komiteer jobber nå med å utvikle messen innen næringspolitikk, utstilling, konferanser/seminarer, sosiale arrangement, utdanning/rekruttering og markedsføring.

I et møte den 07. desember skal utstillingskomiten konkretisere forskjellige ideer og utvikle noen av disse videre. Rett etter nyttår skal alt være på plass, ifølge komitéleder
Jens Dag Vatnedal.

Per 20 november ligger antall påmeldte utstillere en smule etter budsjettet og er også lavere enn forrige messe for to år siden. Utstillerarealet som er solgt til nå ligger derimot godt foran både budsjettet og forrige messe,

Fakta:

Eier av Eliaden er Elektroforum, som består av Elektroforeningen (EFO), Elektroindustriens bransjeforening (TBL-Elektro), Energibedriftenes landsforeing (EBL), Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF), Nelfo - Foreningen for EL- og IT-bedriftene og Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea).

Styret i Elektroforum står som overordnet ansvarlig for arrangementet.