Bromerte flammehemmere kan være årsak til at giften deka-BDE er funnet i isbjørn.

Ny gift i Arktis

  • Miljø

Forskerne trodde ikke det var mulig.

Deka-BDE er et av rundt 70 bromerte flammehemmere.

Nå vil Norge bruke disse resultatene overfor EU for å påskynde arbeidet med å redusere utslipp av denne giften.