Ny forskning tyder på at bunntrål står for like store utslipp som flytrafikken

Norge er på topplisten i verden.

Ny forskning tyder på at bunntrål står for like store utslipp som flytrafikken
Trålerne bidrar til å virvle opp enorme mengder bunnsedimenter, ifølge ny studie. Illustrasjonsfoto: Kleven maritime

I en forskningsartikkel i det anerkjente tidsskriftet Nature beregner en gruppe forskere hvor store klimagassutslipp fisketrålerne står for