SAMFUNN

Ny flomvarsling

4. sep. 2001 - 11:02

– Vi vil heve grensen for utsendelse av varsel om flom, sier seksjonssjef Sverre Husebye.

NVE vil endre rutinene slik at ordlyden i varslene i større grad enn tidligere korresponderer med hvordan publikum opplever situasjonen. De nye rutinene innebærer tre typer utsendelser: Varsel om stor flom, Varsel om flom og Melding fra NVE.

Varsel om flom vil bli sendt når vi kan få en vannføring som over en lang tidsperiode i gjennomsnitt opptrer mer sjelden enn hvert femte år. Varsel om stor flom vil bli sendt når det er ventet vannføring med mer enn 50 års gjentaksintervall. NVE vil sende Melding fra NVE ved andre forhold som kan medføre skade i og langs vassdrag.

Les mer om:
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.