BYGG

Ny BIM-standard i støpeskjeen

Den åpne IFC-standarden er ikke nok, nå trenger byggenæringen en egen standard for BIM.

BEHOV: John Matland , til venste,fra Rambøll leder kommiteen som nå skal få frem en BIM-standard, med seg har han Bjørn Brunstad fra Standard Norge. Behovet for en slik standard er stort, og konfliktene fraværende mellom de forskjellige aøktørene, forteller de to.
BEHOV: John Matland , til venste,fra Rambøll leder kommiteen som nå skal få frem en BIM-standard, med seg har han Bjørn Brunstad fra Standard Norge. Behovet for en slik standard er stort, og konfliktene fraværende mellom de forskjellige aøktørene, forteller de to. Bilde: Joachim Seehusen
Joachim Seehusen
11. mars 2011 - 13:21

KORT OM BIM

BIM (Building Information Model) er en 3-D tegningsmodell på en felles server som også inneholder informasjon og koding for et byggeprosjekt: produktinformasjon, U-verdier, brannklassifikasjon osv. Forskjellige aktører kan hente den informasjonen de har behov for.

I åpen BIM benyttes den åpne standarden IFC (Industry Foundation Classes), som administreres av Buildingsmart International (tidligere IAI). buildingsmart-standardene er ISO-standard og er dokumentert på Express data definition language, som også er utviklet som en ISO-standard.

En forutsetning for å bruke BIM effektivt og med stor nytte er at programvareleverandørene ikke benytter proprietære standarder, derfor IFC.

IFD eller International Framework for Dictionaries er en ISO-standard (ISO 12006-3) for oppbygging av referansebibliotek som inneholder begreper med tilhørende definisjoner og relasjoner til andre begreper. IFD vil kunne bli det usynlige «limet» som tillater forskjellige IFC-baserte IT-systemer å utveksle informasjon på en måte som både sender og mottaker forstår.

Historien går tilbake til august 1994 da representanter for 12 amerikanske selskaper i byggenæringen begynte å se på mulighetene for å få forskjellig programvare til å snakke sammen. Industry Alliance for Interoperability ble stiftet i oktober 1995. Britiske og tyske interessegrupper fulgte raskt opp og stiftet lokale avdelinger av IAI. Det første internasjonale IAI-møtet ble holdt i London våren 1996, der ble navnet endret til International Alliance for Interoperability.Les mer her: http://www.buildingsmart.com og på http://www.buildingsmart.no

eller her: http://www.ifcwiki.org

– Tenk deg en vegg. I et DAK-program får denne veggen et navn, men det finnes tusen varianter. Vi skal lage en norm for hvordan denne veggen skal navngis, og dette navnet skal følge veggen i all programvare som blir brukt.

Slik forklarer John Matland hva gruppen som på Standard Norge-språk heter SN/K 529 BIM Objektbibliotek jobber med.

Matland leder komiteen med 15 menn og to kvinner som tidligst om et års tid kan ha et første utkast klart.

Alle data alle steder

Så fort et system for et skikkelig objektbibliotek er på plass skjer det to ting.

For det første vil alle data som rådgiverne har lagt inn når de prosjekterte veggen bli med over i kalkylprogrammet entreprenørene benytter for å regne ut kostnadene. Dette fungerer ikke tilfredsstillende i dag.

For det andre blir det også laget et system som sørger for at all viktig informasjon blir med, som brannklasse, lyd, U-verdi, hvilke sjikt veggen består av osv.

Ja

Komiteen hadde sitt første møte i januar. Den ble opprettet etter en utredning gjennomført i fjor.

Resultatet av den var et entydig ja fra alle aktører i byggenæringen, og fra programvareleverandørene. Dette er det behov for.

Les også: Forsvarsbygg krever IT-modeller

Sintef stifter BIM-selskap

Foreløpig standard

– Vi er for tidlig i prosessen til å kunne si når vi blir ferdige. I beste fall om et års tid. Det er en kompleks jobb vi har begynt, sier Bjørn Brunstad, som representerer Standard Norge i komiteen.

Standard Norge er ikke ukjent med sterke interessemotsetninger når standarder skal på plass. Slik er det ikke her.

– Nei, markedet skriker etter denne standarden for å kunne dra nytte av BIM. Det er ingen interessemotsetninger mellom de forskjellige aktørene. Det kan føre til at vi velger å presentere en foreløpig standard først, sier Matland.

Alle skal med

Komiteen jobber nå med å kartlegge problemstillingene. I et møte med alle de store DAK-leverandørene erklærte disse at dette ikke er et felt der de opplever seg som konkurrenter. Etter hvert skal også rådgiverne, entreprenørene og Statsbygg komme med innspill.

– Den første standarden får fokus på å dra nytte av de åpenbare gevinstene, høste de lavthengende fruktene, så å si, sier Brunstad.

Internasjonal

Med denne standarden vil Norge forsterke sin lederrolle innen BIM.

– Det finnes ingen slik standard i dag, vi håper at arbeidet vårt kan danne grunnlaget for en internasjonal standard, sier Brunstad.

Han mener det er viktig at arbeidet Standard Norge nå gjør har fått med seg de store internasjonale programvareleverandørene.

Les også: Krever mer orden i ny bygningspolitikk

Mindre bom med BIM

Stavanger kan bli BIM-senter

Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.