ENERGI

Ny, atmosfærisk fare

Viktige, naturlige kjemikalier i atmosfæren sørger for nødvendig rensing av luften ved hjelp av oksidering. Det ser ut som om stoffene nå ødelegges. Ifølge professor Ronald Prinn ved Massachusetts Institute of Technology (MIT), synker atmosfærens innhold av rensende kjemikalier faretruende raskt.

– Reduksjonen er størst på den nordlige halvkule, noe som jo antyder at problemet er menneskeskapt, sier Prinn. Han kan fastslå dette fordi det på vår del av kloden er langt mer industri og langt flere såkalt utviklede samfunn, enn på den sørlige halvkule.

Reduserer og forsurer

Stoffet reduserer blant annet problemene med karbonmonoksid/kullos, svoveldioksid og nitrogendioksid. De to siste stoffene bidrar til å forsure atmosfæren, mens det første øker faren for bakkenær ozon og dermed for røyktåkedannelse (smog).

Det naturlige rensemiddelet – et hydroksyl-radikal som har den kjemiske formelen OH – har globalt sett falt ti til tjuefire prosent i perioden 1974–2000. På den nordlige halvkule ligger reduksjonen på fjorten til trettifem prosent, viser MITs målinger.

Oksiderer utslippene

Virkemåten til de naturlige kjemikaliene som hittil i en viss grad har klart å redusere de problemer menneskenes virksomhet skaper, er at de oksiderer menneskenes kjemiske utslipp slik at de blir mindre farlige.

Om denne renseevnen svekkes, vil klimaproblemene utvilsomt akselerere, hevder professor Prinn og hans kolleger i den ferske rapporten, som sto i siste utgave av fagbladet Science.

Les mer om: