Ny arbeidsmiljølov fra 1. januar

  • Arbeidsliv

Den nye arbeidsmiljøloven har samme virkeområde som tidligere, men den har fått en annen oppbygning og det er foretatt til dels store språklige endringer. – Innholdsmessig er loven på mange områder en videreføring av tidligere arbeidsmiljølov, men den har også en rekke endringer og nye bestemmelser, skriver Arbeidstilsynet på sine nettsider.