NVE: Batterier vil heve prisbunnene mer enn de kutter pristoppene

Forventer en halvering av kostnadene for batterier i nettet på bare ti år.

NVE: Batterier vil heve prisbunnene mer enn de kutter pristoppene
Battericontainer heises inn i batteriparken Jake Energy Storage utenfor Chicago. Både batterier i nettet og batterier i solparker vil bli vanligere og billigere i årene som kommer, ifølge NVEs nye analyse. Foto: © RES

Med vindmøller og solceller blir strømproduksjonen mer og mer væravhengig. Da vil også batterier måtte spille en sentral rolle også i kraftsystemet i årene som kommer.