MOTOR

– Null fly i Sør-Norge

SV nestleder Audun Lysbakken
SV nestleder Audun Lysbakken Bilde: Knut Åserud
Stein Jarle Olsen
2. nov. 2007 - 08:41

Visjonen om høyhastighetstog på de mest trafikkerte strekningene i Norge kom et stort steg nærmere realitet torsdag, når samferdselsminister Liv Signe Navarsete presenterte rapporten som sa at lyntogene kan vise seg å bli samfunnsøkonomisk lønnsomme.

Sju av ti

Opptil sju av ti som i dag reiser med fly innen Sør-Norge vil komme til å bytte til tog, hevdes det. Det mener SV-nestleder Audun Lysbakken bør åpne for store muligheter til klimavennlige reduksjoner i flytrafikken.

– Jeg mener vi må ha en visjon om et flyfritt Sør-Norge. Jeg tror mulighetene for å få enda høyere markedsandeler på toget er undervurdert i denne rapporten, sier han til Dagsavisen.

– Dyrere fly

Han mener flyreisene bør bli langt dyrere om vi får på plass et tilfredsstillende togtilbud.

– Det er et politisk spørsmål om hva vi bør gjøre for å redusere flytrafikken. Vi er avhengige av flyforbindelsene i dag, men i det øyeblikket vi har et jernbanetilbud i denne klassen som vi nå snakker om, forsvinner begrunnelsen for å ha så billige fly, sier Lysbakken.

Forsiktig minister

Han forventer at regjeringen nå vil gå inn for lyntog allerede før valget i 2009. Samferdselsministeren er på sin side forsiktig.

– Jeg legger ikke skjul på at dette er interessant. Utredningen viser at dette kan bli en realitet i Norge, men da må vi ta store politiske grep og et stort økonomisk løft, sier Navarsete.

Ikke dyrere

Og høyhastighetstogene trenger ikke bli veldig mye dyrere for de reisende.

Prisen kan nemlig ligge på dagens nivå, ifølge de tyske konsulentene bak utredningen.

Les mer om: